Hyppää sisältöön

Automaatio tuo suuren murroksen

Automaatio tuo suuren murroksen

30.03.2021

VTT:n johtava tutkija Peter Ylén Automaatiosäätiöstä ja Suomen Automaatioseuran hallituksen jäsen, Valmetin liiketoimintapäällikkö Heli Karaila näkevät automaation valtavan potentiaalin.

Automaatio tehostaa työtä ja vapauttaa ihmisen yksitoikkoisista ja raskaista työtehtävistä. Automaation merkitys muuttaa kaikkia toimialoja, luo uusia työtehtäviä sekä kasvattaa hyvinvointia.

Teksti Tuomas I. Lehtonen Kuva Joona Raevuori

Monesti automaation kehityksen oletetaan alkaneen teollisen vallankumouksen myötä. Automaation parissa pitkään työskennellyt VTT:n johtava tutkija Peter Ylén kuitenkin muistuttaa, että automaation juuret ovat yli 2000 vuoden päässä. Suomessa automatisoituminen alkoi jo vuosia sitten kaupungistumisen yhteydessä. 

– Ensin maataloudessa otettiin käyttöön automaation mahdollisuuksia, jolloin koneet vapauttivat työvoimaa tiloilta esimerkiksi tuotantolaitoksiin. Teollisuudessa automaatio korvasi ensin vain pieniä ja yksinkertaisia työvaiheita. Vähitellen automaatiojärjestelmille on alettu siirtää entistä laajempia tehtäväkokonaisuuksia, Ylén huomauttaa.

Suomen Automaatioseuran hallituksen jäsenen ja suomalaisen suuryritys Valmetin liiketoimintapäällikkö Heli Karailan mukaan teollisuusautomaatiolla voidaan nykyisin lisätä huomattavasti työn tehokkuutta ja tuotteiden laatua, mutta myös parantaa tuotantotoiminnan vastuullisuutta – automaatio muun muassa mahdollistaa raaka-aineen- ja energiankäytön optimoinnin sekä päästöjen tehokkaan minimoinnin.

AUTOMAATIO ei vie ihmisiltä töitä vaan muuttaa työn luonnetta tulevaisuudessa.

Asiantuntijatyökin muuttuu

Automaatiota on jo otettu käyttöön esimerkiksi pankki-, logistiikka- ja vähittäiskaupan alalla sekä liiketoiminnan johtamisessa ja taloushallinnossa. Karaila ja Ylén uskovat, että seuraavaksi automaatio tulee muuttamaan asiantuntijoiden työtä lääkäreistä lakimiehiin. Kumpikin uskoo automaation helpottavan tulevaisuudessa myös terveydenhuoltosektorin ja palvelualojen orastavaa työvoimapulaa.

– Edessä on suuri murros. Automaatio ei suinkaan vie ihmisiltä työtä vaan muuttaa työn luonnetta. Syntyy myös täysin uusia ammatteja. Rutiinitehtäviä automatisoidaan koneen tehtäväksi. Ihminen vain antaa ohjeita ja valvoo koneiden toimintaa. Työaikaa jää luovaan työhön, tärkeiden päätösten tekemiseen ja toisten ihmisten kohtaamiseen. Esimerkiksi koronan myötä laajasti käyttöön otettujen etäpalaverienkin taustalla on valtavasti automaatiota, Ylén selventää.

Tulevaisuuden automaatioratkaisut toimivat huomaamattomasti taustalla, eikä niiden käyttö vaadi käyttäjältään erityisosaamista. Automaation mahdollisuuksien ja toiminnan ymmärtämisestä yleisellä tasolla tulee kuitenkin uusi, entistä yleisempi kansalaistaito. 

– Nykyään jo peruskoulun luokilla opetellaan koodauksen perusteita. Yleinen ymmärrys tietoturvasta ja automaatiosta tulee varmasti kasvamaan. Prosessien automaation kehittäminen on kuitenkin jatkossakin asiantuntijatyötä, Karaila toteaa.

Suomen Automaatioseura ry

  • Suomen Automaatioseura on vuonna 1953 perustettu teknistieteellinen järjestö.
  • Tavoitteena edistää laaja-alaisesti automaatiotekniikan teorian ja sovellusten kehittämistä.
  • Tukee alan ammattilaisia, opiskelijoita, yritysten sekä yhteisöjen kehittymistä ja verkostoitumista.
  • Järjestää muun muassa  automaatioalan tapahtumia, kongresseja, messuja, seminaareja ja webinaareja. 
  • Julkaisee alan kirjallisuutta ja on mukana julkaisemassa Automaatioväylä-ammattilehteä.
  • Automaatiosäätiö tukee alan tieteellistä ja koulutustoimintaa erilaisin stipendein ja palkinnoin.

Tietoturvalla valtava rooli

Karaila ja Ylén painottavat, että jokaisen automaatioalan ammattilaisen on ymmärrettävä tietoturvaan liittyvät keskeiset toimintaperiaatteet. Automaatiojärjestelmät on rakennettava torjumaan tehokkaasti erilaisia uhkia, vihamielisiä hyökkäyksiä ja kyberrikollisuutta. Organisaatioiden IT- ja automaatioammattilaisten ohella johdon on sitouduttava tietoturvan vahvistamiseen. Tietoturvaratkaisut on räätälöitävä aina organisaatiokohtaisesti huomioiden muun muassa organisaation prosessit, verkostot ja riskit.

Suomen Automaatioseura ry julkaisee huhtikuussa alan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatun teoksen Automaation tietoturva – kriittisen tuotannon turvaaminen. Kirja on jatko-osa seuran julkaisemalle Teollisuusautomaation tietoturva -teokselle. Suomenkielisen teoksen ovat rahoittaneet Automaatiosäätiö ja Huoltovarmuuskeskus. Kirjan toimituskunnassa ovat toimineet aktiivisesti Pasi Ahonen Kyberhallinta Pasi Ahonen Oy:stä, Markku Tyynelä Valmetilta sekä Jari Seppälä Tampereen yliopistolta.

– Kirja on suunnattu erityisesti energia-, vesi-, sote-, elintarvike-, kemia-, lääke- ja metsäalojen automaation tietoturvan tarpeisiin, mutta teosta voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Kirjoittamiseen on osallistunut yli 30 tietoturva-alan asiantuntijaa. Jatkossa kirjaan toteutetaan lisämateriaalia, joka julkaistaan Automaatioseuran sivuilla, kirjahankkeen projektipäällikkönä toiminut Karaila kertoo.

Suomen Automaatioseura ry:n tarkoituksena on edistää automaatiotekniikan teorian ja sovellusten kehittämistä sekä erilaisten kokemusten jakamista jäsenten sekä automaation käyttäjien kesken.

Seuran toiminta kattaa kokonaisvaltaisesti automaatioalan tutkimuksen, suunnittelun, valmistuksen, markkinoinnin, käytön ja kunnossapidon osa-alueet. Seura tarjoaa jäsenilleen ainutlaatuisen kehitys- ja vuorovaikutusympäristön. 

Keväällä 2021 ilmestyvästä uudesta kirjasta Automaation tietoturva – kriittisen tuotannon turvaaminen löytyy lisätietoa Suomen Automaatioseuran verkkosivuilta.

Haku