Hyppää sisältöön

Automaatio luo selkeää kilpailuetua

Automaatio luo selkeää kilpailuetua

27.12.2021

SmartFleetin perustaja Anton Hentinen kehuu WeAren ratkaisuja. Automaatio näyttäytyy yritysautoiluasiakkaille edullisempana hintana sekä parempana asiakaspalveluna. 

WeAre Solutions on kumppani yrityksille, joilla automaatio on liiketoiminnan ytimessä. Tekoäly, hyperautomaatio ja tiedolla johtaminen ovat taikasanoja, jotka tuovat runsaasti joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja säästöjä. Niin runsaasti, että SmartFleet ja Renta Group ovat muovanneet toimialojensa pelisäännöt uusiksi. 

TEKSTI | MIKA NIINIRINTA  KUVA | JOONA RAEVUORI

Meille sopii toimia kehityksen aallonharjalla yhdessä asiakkaidemme kanssa. Se, mitä me tuotamme asiakkaille, on viety myös omiin prosesseihin. Tällä hetkellä tekoäly on muuttumassa hypestä arkipäivän ilmiöksi. Uskomme, että tulevaisuudessa ovat vahvoilla ne, jotka satsaavat oppivaan ja skaalautuvaan teknologiaan, kertoo WeAren toimitusjohtaja Henri Vass

Vassin mukaan teknologian transformaatiossa ollaan ratkaisevassa murroksessa. Kehitys johtaa kasvavaan kuiluun toimijoiden välillä. Varhaiset omaksujat saavat hyötyjä, jotka kumuloituvat tulevaisuudessa. 

– Järjestelmien automaatio vapauttaa rutiineista ja tekoäly tuottaa aktiivisesti tietoa, jolla yritykset voivat tehostaa toimintaansa. Tästä on valtavasti hyötyä esimerkiksi tietoturvan ylläpitämisessä ja resurssienhallinnassa. Lähitulevaisuudessa syntyy varmasti myös ennennäkemättömiä digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja. 

SmartFleet haastaa alansa hyperautomaatiolla 

Yritysautojen hallinnointipalveluihin keskittyvä SmartFleet lupaa palvelustaan 10–20 prosentin säästöt. Teknologian ja asiantuntijuuden tuottaman yhteishyödyn siirtäminen suoraan asiakkaan hyväksi on esimerkki markkinaa muuttavasta liikeideasta. 

– Pitää tietää täsmälleen, mistä kulut syntyvät, jotta niitä pystyy vähentämään. Opastamme asiakasta jokaisella osa-alueella: hankinnoissa, rahoituksessa, huolloissa, sijaisautoissa, paikannuspalveluissa ja niin edelleen. Asiakas maksaa tästä kiinteän hallinnointipalkkion. Asiakkaalle päin kulurakenne on täysin läpinäkyvä, kertoo SmartFleetin perustaja Anton Hentinen

Hentinen paljastaa, että SmartFleet pystyy alentamaan yritysautoilun kustannuksia merkittävästi sen vuoksi, että jokainen osa-alue ostetaan markkinoiden parhaaseen hintaan. Yritys ei ole sidottuna mihinkään tiettyyn toimittajaan, kuten kilpailijansa. 

– Puolet liikeideastamme perustuu automaatiolle, toinen puoli on asiantuntijuutta. Tarjoamme samat tai paremmat palvelut kuin perinteiset leasing-yhtiöt, mutta merkittävästi edullisemmin, sillä leasing-rahan saa pankistakin huomattavasti halvemmalla. Ja koska lähdimme tekemään heti alkuun skaalautuvaa järjestelmää, olemme valmistautuneet hyvin kasvuun. 

WeAre Solutionsin tiimille Smart- Fleetille rakennettu käytännön toteutus on ollut positiivinen haaste. 

– Tämä on juuri sitä, mitä meillä osataan ja halutaan tehdä. Liikeidean kannattavuus vaatii koneoppimista ja täysin automatisoitua skaalautuvuutta, We Aren osakas ja projektivastaava Jukka Wilska kertoo. 

WeAre kykenee automatisoimaan toiminnan niin pitkälle, että uutta väkeä ei tarvitse aina palkata sitä mukaa, kun hallinnoitava autokanta kasvaa. Jokainen uusi sopimuskumppani voi tuoda mukanaan uusia toimintamalleja, ja kaikki saadaan toimimaan järjestelmässä nopeasti. 

– Samalla löysimme molemmille sopivan, ketterän työtavan, jossa uusia kehitysversioita voidaan testata joustavasti. Malli on ollut erittäin mielekäs, olemme saaneet sovellukset nopeasti käyttöön. Etua on tietysti siitäkin, että omat prosessimme rakentuvat tekoälyn pohjalle, Wilska jatkaa. 

SmartFleetin Hentinen lisää, että myös tietoturva-asiat otettiin huomioon heti alusta alkaen. Hänen mukaansa ne ovat toiminnassa muutenkin itsestäänselvyys. 

– Bisnes on rakennettu automaation ympärille. Sille on voitu siirtää esimerkiksi kilpailutusta, sopimusten valvontaa ja maksuliikennettä niin, että asiantuntijoiden ja ratkaisumyyjien tehtäväksi jää uusien sopimusten neuvottelu. Asiakkaan säästö tulee siitä, että me teemme parempia sopimuksia jokaisella osa-alueella, Hentinen summaa. 

Rakennuskaluston määrä optimiin Rentan avulla 

Renta Group on Suomessa perustettu yritys, joka vuokraa rakennuskoneita ja -laitteita, työmaatiloja, telineitä ja sääsuojia sekä tarjoaa erilaisia työmaapalveluita. Yritys on neljässä vuodessa laajentanut toimintaansa Ruotsiin, Norjaan ja Puolaan. 

Rentassa digitaaliset ratkaisut ovat liiketoiminnan ydintä. Keskeiset järjestelmät on toteutettu yhteistyössä WeAre Solutionsin kanssa. 

– Rakentamisen arvoketju on mielletty aika konservatiiviseksi. Viime vuosina se ei ehkä enää pidä niin paikkaansa, mutta samanlaista tuottavuusloikkaa ei ole vielä nähty kuin esimerkiksi finanssialalla, tuumii Rentan tietohallintojohtaja Joel Särkkä

Rentan palvelua ryhdyttiin rakentamaan digitaalisuus edellä. Lopputuloksena oli tehokkaampi toiminta ja parempi palvelu, jonka näkyvimpänä osana on mobiili kalustonhallintasovellus Renta Easy. Sen kautta vuokraaja voi reaaliajassa optimoida kaluston käyttöä. 

WeAre Solutions on avainkumppani järjestelmäkehityksessä, josta vastaa Renta DigiOffice. Se tuottaa muun muassa tekoälypalveluita, virtuaalitodellisuuden kyvykkyyksiä, tietoturvapalveluita ja tiedolla johtamisen ratkaisuja, jotka lähtevät Rentan liiketoiminnan tarpeista. 

Tällä hetkellä tekoäly on muuttumassa arkipäiväiseksi ilmiöksi.

Henri Vass

Särkän mukaan hyödyt eivät ole vain teknologisia, vaan koko organisaation toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Liiketoimintayksiköiden toiveet kanavoidaan DigiOfficen kautta kehittäjille, joilla on vapaat kädet tarjota uusia ratkaisuja. 

– Työ on vuorovaikuttamista puolin ja toisin. Tiedossa oli, että Renta tulee laajenemaan voimakkaasti, joten me lähdimme heti luomaan alustaa skaalautuvalle sovelluskehitykselle. Oli otettava huomioon eksponentiaalisesti kasvavat datamäärät ja erilaiset toimintaympäristöt. On myös tärkeää, että saamme käytettävyyden suunnitteluun tukea suoraan kentältä; kavereilta, jotka tietävät, milloin mobiilisovellusta käytetään työhanskat kädessä, kertoo Wilska. 

Hiilijalanjälkeä pienemmäksi 

Ympäristöasiat ovat Rentan toiminnassa keskeisellä sijalla. Särkkä painottaa, että vuokraaminen ostamisen sijaan on jo sinänsä ekoteko. 

– Pyrimme siihen, että rakentaminen onnistuu pienemmällä kalustomäärällä kuin mitä ennen olisi ollut mahdollista. 

Tekoäly auttaa esimerkiksi optimoimaan palautuvien ja vuokralle lähtevien laitteiden tavaravirtoja. Se lajittelee automaattisesti vuokraamolle saapuvat palautukset ja oppii tunnistamaan kaluston, jolle on kulloinkin eniten kysyntää. Rentan asiakas puolestaan pystyy seuraamaan vuokrakoneiden käyttötilannetta, jolloin hän ei seisota niitä turhaan omilla työmaillaan. 

– Niinpä me voimme investoida fiksummin, asiakkaat pystyvät toimimaan kustannustehokkaammin ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi, koska voimme palvella suurempaa määrää asiakkaita samalla määrällä kalustoa, Särkkä tiivistää. 

WeAren Henri Vassin ja Jukka Wilskan näkemykseen tulevaisuudesta sisältyy eettinen ja moraalinen varaus. Osittain mennään vielä villissä lännessä. Wilskan mielestä vastalääke on, että kehittäjiltä vaaditaan myös vahvaa moraalista koodia. Ja vaikka uhkia on olemassa, tekoälyyn ja hyperautomaatioon sisältyvät mahdollisuudet ovat silti suuremmat, sillä se tehostaa ja sujuvoittaa työntekoa. 

– Suomessa ei ole enää varaa tehdä manuaalisesti asioita, jotka voi automatisoida, Vass tähdentää. 

– Automaatiologiikkojen tekeminen koetaan vielä vaikeaksi, mutta tilanne muuttuu nopeasti. Kun isoille toimijoille tehdään valmiita komponentteja, ne jalkautuvat pian myös pienemmille. Moniin sovelluksiin on jo olemassa valmiit templatet, eikä neuroverkkoa tarvitse rakentaa itse, Wilska muistuttaa. 

Tietoturvallisuuskin hyötyy, koska automaatio ei väsy tekemään tarkistuksia. 

– Kun dataa on massiivisesti, on tärkeää, että tietoturvapoikkeamat voi tunnistaa ja tutkinnan aloittaa automaattisesti. 

Rentan tietohallintojohtaja Joel Särkkä ja WeAren toimitusjohtaja Henri Vass tekevät yhteistyötä Rentan liiketoiminnan automatisoinnin eteen. 

Haku