Hyppää sisältöön

Automaatio lisää turvallisuutta

Automaatio lisää turvallisuutta

1.03.2022

Automaation käytön lisääntyminen lääkehuollon prosesseissa on vähentänyt hoitohenkilökunnan työkuormaa sekä tehnyt lääkkeiden valmistuksesta aiempaa kontrolloidumpaa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sairaala-apteekki automatisoi lääkehuollon prosessejaan terveysteknologiayritys NewIconin kanssa. Työrutiinien automatisointi nosti potilas-, lääkitys- ja työturvallisuuden tasoa.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | NEWICON

KYSin sairaala-apteekki on suuri organisaatio. Apteekissa työskentelee noin 100 farmasian asiantuntijaa ja apteekki ostaa lääkkeitä noin 30 miljoonalla eurolla vuosittain. Suuren volyymin vuoksi apteekin prosessia oli tarpeen lähteä automatisoimaan. Yhteistyökumppaniksi automaatisointiin valittiin NewIcon, koska yritys pystyi kehittämään ja toteuttamaan laajan kokonaisratkaisun. Sairaala-apteekkari Jouni Ahosen mukaan muut toimijat tarjosivat vain osaratkaisuja.

– Tarvitsimme kokonaisvaltaisen ja helppokäyttöisen automaatioratkaisun, jolla voidaan parantaa potilaiden sekä työntekijöiden turvallisuutta. Samalla tavoitteenamme oli tehostaa lääkeprosessiamme. Toivoimme, että järjestelmätoimittaja sitoutuu tiiviiseen kehitysyhteistyöhön kanssamme. NewIconin kanssa olemme rakentaneet erittäin toimivan Living Lab -yhteistyön, Ahonen kiittelee. 

Robotit hoitavat rutiinit

Vuonna 2015 KYSin sairaala-apteekki otti käyttöön NewIconin Mega-Fixu-lääkevarastoautomaatin, eMED ICON -älylääkekaapit ja IV ICON Basic -antibioottirobotin. 

Mega-Fixu on ulkomitoiltaan noin kahden linja-auton kokoinen, täysautomatisoitu varastoautomaatti. Varaston kaksi robottilinjaa huolehtivat noin 1000–1200 lääkenimekkeestä ja maksimissaan noin 70 000 lääkepakkauksesta. Sairaala-apteekin toiminnanohjausjärjestelmään integroitu varastojärjestelmä hoitaa itsenäisesti lääkkeiden vastaanoton, kirjaamisen, tilaoptimoidun hyllytyksen sekä lääketilausten keräilyn ja laatikoinnin. Se osaa tehdä myös lääketilaukset itsenäisesti.

– Varaston ylläpito manuaalisesti oli työlästä, sillä prosessiin kuului 11 työvaihetta. Automatisoinnin myötä manuaalisten työvaiheidenmäärä laski neljään. Nyt henkilöstölle jää enemmän aikaa kliiniseen työhön, Ahonen kertoo.

Mega-Fixu-varastojärjestelmän ja eMED ICON -älylääkekaappien lääkkeisiin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt. Kaikista lääkeotoista kirjautuu merkintä apteekin toiminnanohjausjärjestelmään. Näin tiedetään tarkasti lääkkeiden ottaja ja varastossa olevien lääkkeiden saldot. 

KYSissä älylääkekaappeja on ensi vuoden vaihteessa noin 70 kappaletta. Sairaala-apteekki tarjoaa älylääkekaapin sairaalalle palvelupaketilla, johon sisältyy täyttöpalvelu. Leikkaussalien kaapit on sijoitettu leikkaussalin seinän sisään niin, että ne voidaan täyttää käytävältä. Tämä parantaa sairaalatilojen aseptiikkaa ja rauhoittaa potilasympäristöä. Lääkkeet voidaan kuitenkin ottaa käyttöön potilas- ja toimenpidehuoneiden puolelta. Kaappi opastaa henkilökuntaa lääkkeiden löytämisessä. Se pystyy myös arvioimaan lääkemääriä ja tekemään lääketilauksen.

– Sairaala-apteekki omistaa lääkkeet niin kauan, että ne otetaan kaapista käyttöön. Kaapin lääkkeet voidaan laskea osaksi apteekin velvoitevarastoa. Tämä vähentää varastoon sitoutunutta pääomaa merkittävästi. Lääkkeiden sijainti on helppo tarkastaa toiminnanohjausjärjestelmästä, joten hätätapauksissa, kuten myrkytyksissä, harvinainenkin lääke löytyy sairaalasta nopeasti, Ahonen vakuuttaa.

Helpotusta työkuormaan

Sairaala-apteekissa suonensisäisesti annettavien antibioottien liuotus ja käyttökuntoon laittaminen oli aiemmin puhtaasti käsityötä. Sairaala-apteekin toiveesta NewIcon kehitti IV ICON Basic -antibioottirobotin, joka pystyy sekoittamaan ja vetämään ruiskuun yhden yleisimmistä antibioottivalmisteista. 

– Sairaalan puhtaimmassa tilassa on saatettu käyttökuntoon kefuroksiimi-antibioottia automaattisesti kolmen vuoden ajan. Hoitajien ja osastofarmaseuttien  työkuorma on keventynyt ja lääkealtistus vähentynyt. Lääkkeen valmistus on nyt myös aiempaa kontrolloidumpaa ja aseptisempaa. Tämä myös nopeuttaa työtä osastoilla. 

Ensi vuoden alussa antibioottirobotti vaihtuu markkinoiden tehokkaimpaan malliin, IV ICON Twinsiin. Se pystyy valmistelemaan käyttökuntoon kefuroksiimin lisäksi myös toisen antibiootin piperasilliinin/tatsobaktaamin. 

NewIcon on kehittänyt KYSin sairaala-apteekin pyynnöstä myös  infuusionesteiden ja -huuhteiden ladonta-automaatin.

– Infuusionesteiden pahvilaatikot ovat sairaalaan saapuessaan usein pölyisiä, ja niissä on havaittu jopa bakteerikasvua. Raskaiden laatikoiden siirtely ja avaaminen käsin on hankalaa, jonka vuoksi työssä sattuu usein tapaturmia. Nykyisin yli puolet pahvipakkauksista poistetaan NewIconin kehittämällä automaatilla, joka latoo nestepakkaukset käyttövalmiiseen varastorullakkoon, jotka käytetään osastoilla. Tästä olemme saaneet erityisen hyvää palautetta hoitohenkilökunnalta, Ahonen iloitsee.

Koska myös prosessin tehokkuus ja työn mielekkyys ovat parantuneet automaation avulla, KYSin sairaala-apteekin satsaukset siihen tulevat jatkumaan. Ensi helmikuussa KYSissä otetaan käyttöön NewIconin toimittamat, hoitajille tarkoitetut älylääkekärryt. Kärryt ovat jälleen uusi askel kohti katkeamatonta lääkehoidon prosessia ja potilasturvallisuuden varmistamista. 

Haku