Hyppää sisältöön

Autoalan osaajaksi akatemiakoulutuksella

Autoalan osaajaksi akatemiakoulutuksella

25.02.2022

Autoala on täynnä mahdollisuuksia ja alalle kaivataan jatkuvasti uusia ammattilaisia. InCarilla automaalarina toimiva Saija Eerola halusi itselleen käytännönläheisen ammatin, jossa hän pääsisi jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan.

Autoalan ammattilaisista on tällä hetkellä huutava työvoimapula. Osaavaa henkilöstöä on vaikea löytää, eikä oppilaitoksista valmistu riittävästi tulevaisuuden osaajia. Siksi myös yksityinen sektori on lähtenyt talkoisiin työvoimapulan ratkaisemiseksi.


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | INCAR

Autoalalla teknologia kehittyy koko ajan. Siksi myös alan osaamistasoa on säännöllisesti päivitettävä, jotta henkilöstön osaaminen pysyy vaadittavalla tasolla. Alalle tarvitaan jatkuvasti myös uusia osaajia. Koska kilpailu alan ammattilaisista on kovaa, ovat myös alan yritykset lähteneet oppilaitosten ohella kouluttamaan autoalan ammattilaisia. 

InCar on Suomen johtava ajoneuvojen vauriokorjaukseen ja automaalaukseen erikoistunut monimerkkikorjaamoketju, joka on ainoana kotimaisena toimijana perustanut oman koulutuskeskuksen, InCar Akatemian. InCarin palveluita käyttävät kaikki Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt sekä useat yritykset ja kuluttaja-asiakkaat. Yritys työllistää noin 380 autoalan ammattilaista, ja sen toimipisteissä korjataan vuosittain yli 50 000 ajoneuvoa.

– Haluamme olla toimialamme osaamisen edelläkävijä Suomessa ja tuottaa sen myötä myös ensiluokkaisia asiakaskokemuksia. Toimintamme sydän on ammattiylpeä ja kädentaidoiltaan kärkiluokkaa oleva henkilöstö, jonka osaamiseen haluamme panostaa vahvasti, kuvailee InCarin henkilöstöjohtaja Tuuli Kiiski.

– On tärkeää, että työntekijät kokevat työskentelyn meillä olevan vahva investointi heidän omaan ammattitaitoonsa. Myös työkyvyn ja työssä jaksamisen kannalta on merkityksellistä, että työntekijöiden osaaminen ja työlle asetetut vaatimukset ovat tasapainossa. InCar Akatemiassa jokainen yrityksemme työntekijä voi kehittää vahvuuksiaan monikanavaisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden, Kiiski jatkaa.

Opit siirretään eteenpäin

InCar Akatemian tutkintoon tähtäävät koulutukset toteutetaan oppilaitosyhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti. Koulutukset kattavat toimialan osaamisen kehityskaaren aina perustutkinnoista erikoisammattitutkintoihin saakka. InCarin huippuosaajat osallistuvat myös itse opetustoimintaan.

Haluamme osaltamme pitää arvokasta käsityötaitoa elinvoimaisena.

InCarin henkilöstöjohtaja Tuuli Kiiski

– Tälle toimialalle voi työllistyä myös oppisopimuskoulutuksella, jolloin opiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla todellisen työelämän sykkeessä. Olemme hyvin ylpeitä työntekijöidemme ammatillisesta osaamisesta ja kyvystä siirtää sitä eteenpäin tulevaisuuden kädentaitajille. Tarjoamme InCarissa mahdollisuuksia sekä työharjoitteluihin että oppisopimuspaikkoihin. Myös autoalan perustutkinnon opiskelijat voivat suorittaa osan tutkinnostaan oppisopimuksella meillä.

– Vihreä korjaamokonseptimme myötä uudistamme käytäntöjämme myös vastuullisuuden saralla. Pyrimme korjaamaan mahdollisimman paljon osia niiden vaihtamisen sijaan, mikä vaatii työntekijöiltä tarkkaa kädentaitoa. Haluamme osaltamme pitää tätä arvokasta käsityötaitoa elinvoimaisena Suomessa.

InCar Akatemian syventävät koulutukset on tarkoitettu yrityksen palveluksessa olevalle henkilöstölle, joiden parissa kehitetään taitoja ajoneuvoteknologian, tuotantoprosessien, esimiestyön ja asiakaspalvelun teemojen äärellä. Opiskella voi joustavasti työn ohessa tutkinto-ohjelmissa sekä Tietokorjaamo-nimisessä verkko-oppimisympäristössä.Oppisopimus avasi oven toiveiden työpaikkaan

INCARIN palveluksessa työskentelevä automaalari Saija Eerola etsi lukion käytyään uutta suuntaa elämälleen. Eerolalla vierähti muutama vuosi varastotöissä, ja vaikka käytännönläheinen työ kiinnosti, jäi jotain kuitenkin puuttumaan

– Vapaa-ajalla erityisesti autojen parissa puuhastelu on aina kiinnostanut minua. Päätinkin selvittää, olisiko autoalalle mahdollista työllistyä oppisopimuskoulutuksella. Lähetin sähköpostia ja soitin alan eri yrityksiin kysyäkseni kouluttautumismahdollisuuksista. InCar oli ainoa yritys, joka otti minuun myöhemmin uudelleen yhteyttä ja pyysi haastatteluun.

Kun yrityksessä varmistuttiin Eerolan halukkuudesta työllistyä alalle, solmittiin yhteistyössä suunnitelma oppisopimuskoulutuksesta.

– Lukion käymisestä oli hyötyä, sillä sain sillä korvattua suurimman osan koulutuksen teoriakursseista. Koulutuksesta vastanneen työntekijän ja InCarin osaavan henkilöstön ansiosta pääsin myös käytännön työn pariin todella nopeasti. Sain aina tarvittaessa apua, tukea ja neuvoa. Automaalarin näyttökokeet suoritin alan oppilaitoksen opettajan valvonnassa, Eerola kertoo.

Automaalariksi Eerola valmistui kahden vuoden oppisopimuskoulutuksen jälkeen. Samalla hän sai vakituisen työpaikan InCarin Espoossa sijaitsevasta autokorjaamosta. Työ on ollut Eerolalle mieluisaa ja opettavaista.

– Työ InCarilla on todella motivoivaa. Ammattilaisenakin koen koko ajan oppivani jotain uutta. On myös mukavaa olla alalla, jossa tietää osaajille riittävän töitä tulevaisuudessakin, Eerola toteaa. 

InCar kouluttaa vuoden ympäri autoalan ammattilaisia oppisopimuksella työskennellen. Yritys takaa kouluttavansa ja valmentavansa oppisopimusopiskelijat tuleviksi autoalan tähdiksi yhdessä valtakunnallisten oppilaitosyhteistyökumppaneiden kanssa.

Haku