Hyppää sisältöön

Asuntokauppa vaatii malttia

Asuntokauppa vaatii malttia

18.03.2022

Jopa yli 70 prosenttia käsittelemistämme ongelmatilanteista saadaan sovittua, kertoo kiinteistölakimies Tenho Luoma-Keturi. 

Kasvanut kysyntä markkinoilla voi johtaa hätäisiin ostopäätöksiin ja puutteellisiin ennakkotarkastuksiin unelmakotia ostaessa.

TEKSTI I MARI KORHONEN KUVA I JOONA RAEVUORI

Asuntokauppa käy nyt vilkkaana ja erityisesti omakoti- ja rivitalojen kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan. Kilpailu unelmien kodista lisää painetta toimia nopeasti. Tarjouskilpailussa ei kuitenkaan kannata tinkiä asunnon tarkastuksesta. Kun kaupat on tehty, virheiden korjaaminen voi tulla kalliiksi.

– Nykyisen markkinatilanteen riskinä on se, että ihmisten kiire ostaa asunto lisää virheitä asuntokaupoilla. Kun useampi ihminen on antamassa tarjousta samaan kohteeseen, asunnon tarkastamiseen saatetaan kiinnittää vähemmän huomiota, kertoo Kiinteistölakimies Groupin kiinteistölakimies Tenho Luoma-Keturi. 

Kiinteistökaupoilla vastuu omakotikiinteistön kunnosta on kokonaan omistajan, joten etenkin omakotitalon ostosta haaveilevien kannattaa olla tarkkana. Asunto-osakeyhtiöiden kohdalla suurin osa vastuusta on taloyhtiön harteilla, joten riskit ovat erilaiset.

– Kiinteistön kuntotarkastusraportti kannattaa lukea huolellisesti läpi ja omat aistihavainnot on suositeltavaa valjastaa täydellä potentiaalilla ostopäätöksen tueksi. Pienetkin viitteet tunkkaisuudesta, kellarimaisesta tuoksusta tai viemärin hajusta voivat viestiä ongelmista. Silloin kannatta harkita investointia kiinteistön perusteelliseen tutkimukseen tai luopua kohteen ostoaikeista kokonaan. 

Nykyisin kiinteistökauppojen yhteydessä tehtävät perusteelliset, rakenteisiin pureutuvat ja rakennusterveystarkastajan toteuttamat kuntotarkastukset ovat harvinaisempia. Taustalla ovat kiireen lisäksi kustannuspaineet. Pintapuolisen kuntotarkastuksen lisätutkimussuosituksia ei kuitenkaan kannata sivuuttaa.

– Jos kuntotarkastusraportista on löydettävissä viittaus mahdollisiin riskeihin tai suositus syvempään tutkimukseen, eikä niihin ole reagoitu, ostajan on huomattavasti vaikeampi reklamoida jälkikäteen. Kun kaikki tärkeä selvitetään ennen kauppakirjan allekirjoittamista, vältytään ikäviltä lisäselvittelyiltä ja kustannuksilta. 

Nopea reagointi asunnon virhe-epäilyihin kannattaa

Asuntokaupan virhe-epäilyihin kannattaa reagoida viipymättä. Ostaja voi nimittäin menettää reklamaatio-oikeutensa, mikäli havaitusta virheestä ei reklamoida oikeuden silmin kohtuullisessa ajassa.

– Yleisen oikeuskäytännön mukaan kohtuulliseksi ajaksi katsotaan tapauksesta riippuen tyypillisesti noin 3–4 kuukautta, kuitenkin erityistapauksissa myös pidempään. Toimeen kannattaa ryhtyä viipymättä virheen havaitsemisen jälkeen ottaen yhteyttä lakimieheen.

Sekä ostajalle että myyjälle on pääsääntöisesti edullisempaa sopia virheestä. Tuomioistuimessa käsittely voi viedä vuosia ja kustannukset nousta kymmeniin tuhansiin euroihin osapuolta kohden.

– Ihanteellisessa tilanteessa lakimiehet neuvottelevat yhdessä sopimuksen, jolloin oikeudessa vuosia kestävät riitatilanteet saadaan suurella mahdollisuudella selvitettyä jopa viikoissa tai kuukausissa. Lisäksi näissä tilanteissa juristikulut ovat usein katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvalla riippuen asian laajuudesta.

Haku