Hyppää sisältöön

Asunto-osakekirjat jäävät historiaan

Asunto-osakekirjat jäävät historiaan

19.01.2021

Johtaja Janne Murtoniemi mitätöi asunto-osakekirjan Maanmittauslaitoksen arkistossa.

Suomessa on käynnissä iso digitaalinen murros, kun huoneistojen paperiset osakekirjat vaihtuvat sähköisiksi omistajamerkinnöiksi. Tietojen kerääminen vaatii monien toimijoiden työpanosta.

TEKSTI | SUVI TAKALA   KUVA | MIKA NUORVA

Huoneistotietojärjestelmän tarkoituksena on luoda uusi valtakunnallinen rekisteri, jonne kootaan tiedot osakehuoneistoista sekä niiden omistajista ja panttauksista. Järjestelmän tärkeimpiä tavoitteita ovat tiedonsaannin parantaminen sekä asuntokaupan ja luotonannon sujuvoittaminen.

– Asunto on monen suomalaisen tärkein omaisuus, mutta silti niistä ei ole saatavilla tietoa keskitetysti. Paperisten osakekirjojen siirtely paikasta toiseen hidastaa asuntokauppaa sekä rajoittaa koko alan sähköisten palveluiden kehittämistä, kertoo Maanmittauslaitoksen kirjaamisprosessin johtaja Janne Murtoniemi.

Tällä hetkellä huoneistotietojärjestelmässä on noin 4 000 taloyhtiön tiedot. Näistä suurin osa on uusia yhtiöitä, jotka tulevat jo perustamisvaiheessa suoraan huoneistotietojärjestelmään. Osakehuoneistoilla on alusta lähtien sähköinen omistajamerkintä, eikä paperisia osakekirjoja enää paineta.

Taloyhtiöitä ja osakkaita tarvitaan

Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tiedot eivät siirry rekisteriin automaattisesti, ja nyt käynnissä onkin tietojen kerääminen. Vanhoja taloyhtiöitä on Suomessa noin 90 000.

– Tietojen kerääminen on suuri urakka. On tärkeää hahmottaa, että vanhojen taloyhtiöiden tiedot siirretään huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa. Ensiksi taloyhtiön pitää siirtää osakeluettelo Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi, Murtoniemi selittää.

Osakeluettelon siirto ei ole taloyhtiöille vapaaehtoista, vaan lain mukaan jokaisen asunto-osakeyhtiön on tehtävä se vuoden 2022 loppuun mennessä, joskin siirtymäaikaa ollaan pidentämässä vuodella. 

Toisessa vaiheessa eli sen jälkeen, kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, osakkeenomistaja voi hakea sähköistä omistajamerkintää. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen paperinen osakekirja, jonka Maanmittauslaitos mitätöi.

Omistuksen rekisteröintiä on haettava kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Omistuksen rekisteröinti on pakollista silloin, kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen. Kun huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, osakkeenomistajan ei enää tarvitse huolehtia paperisen osakekirjan säilyttämisestä tai katoamisesta.

– Mitä nopeammin taloyhtiöt ja osakkaat toimivat, sitä nopeammin saamme huoneistotietojärjestelmän hyödyt koko yhteiskunnan käyttöön, kiteyttää Murtoniemi.

VALTAKUNNALLINEN OSAKEHUONEISTOJEN OMISTAJA- JA PANT-TAUSTIETOJEN REKISTERI

  • Huoneistotietojärjestelmä on osakehuoneistojen omistaja- ja panttaustietojen rekisteri.
  • Maanmittauslaitoksen ylläpitämä rekisteri edistää tiedonsaantia ja luotonannon prosessien sähköistämistä.
  • Rekisteri helpottaa taloyhtiöiden, isännöinnin, kiinteistönvälityksen, pankkien ja julkishallinnon työtä. 
  • Taloyhtiöt siirtävät osakeluettelot Maanmittauslaitokselle, josta osakkaat hakevat omistuksen rekisteröintiä.

Haku