Hyppää sisältöön

Asumisella on iso merkitys hiilineutraaliuden tavoittelussa

Asumisella on iso merkitys hiilineutraaliuden tavoittelussa

26.04.2022

Kiinteistön energiatehokkuutta kohentavan kunnollisen eristyksen ei tarvitse tarkoittaa paksuja rakenteita. Kingspanin ohuet ja tehokkaat eristeet antavat enemmän tilaa paitsi asumiseen myös arkkitehtien mielikuvitukselle.

Asukkaat ovat entistä kiinnostuneempia asuntonsa hiilijalanjäljestä ja ympäristövastuullisesta rakentamisesta. Kiinteistöalan energiatalkoista puhuttaessa huomio keskittyy monesti lämmitysmuotoon, vaikka rakentamisvaiheen ratkaisuilla voidaan myös saavuttaa merkittäviä säästöjä. Oikean eristeen valinta on päätös, jonka vaikutukset näkyvät pitkällä aikajänteellä.

TEKSTI | KATI HALONEN   KUVA | KINGSPAN

Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen tuo uudenlaisia haasteita niin rakenteiden rakennefysikaaliselle toimivuudelle kuin energiatehokkuudellekin. Rakentamismääräyksissä määritellään ne rakenteiden lämmönläpäisyvaatimukset, joita rakentajan tulisi vähintään saavuttaa, eli energialuokka C.

Mitä vähemmän lämmitysenergiaa kulkee rakenteiden läpi, sitä energiatehokkaampi rakennus on. Jos rakennuksen koko vaipan lämmöneristysarvot, joihin vaikuttavat muun muassa eriste, ikkunat, ovet, lämmöntalteenotto ja tiiveys täyttävät annetut taulukkoarvot, voidaan rakentamismääräyksen energiatehokkuusvaatimukset osoittaa rakenteellisella energiatehokkuudella, eikä kohteelle tarvitse tilata erillistä E-lukulaskelmaa.

Energiatehokkuudeltaan Lahden talot ovat A-luokkaa

Lahden Talojen kodit muotoillaan jo suunnitteluvaiheessa mahdollisimman energiatehokkaiksi. Tämä tukee myös Lahden kaupungin tavoitetta olla ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa hiilineutraali jo vuoteen 2025 mennessä.

– 2010-luvulta alkaen kaikki uudiskohteemme ovat täyttäneet A-energialuokan vaatimukset. Kun energiamääräykset muuttuivat, emme kuitenkaan halunneet kasvattaa seinärakenteiden paksuutta, Lahden Talot Oy:n kiinteistöjohtaja Harry Koskela kertoo.

Kingspanin innovatiivisilla eristeillä rakennukset ovat askeleen lähempänä A-energialuokan saavuttamista. 

– Lahden Talojen vuokra- ja palvelutaloissa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennuksen elinkaaren ajan kustannuksiin, energiatehokkuuteen ja tiiveyteen. Niissä on huomioitu kokonaisvaltaisesti sekä rakennuksen suunta, ikkunoiden varjostukset, lämmitysmuoto, lämmöntalteenotto, jäähdytys että vesikalusteiden tyypit. Ylä- ja alapohja sekä ovet ja ikkunat ovat määräyksiä paremmin eristettyjä, jatkaa Kingspan Insulation Oy:n aluemyyntipäällikkö Jussi Kurikka.

– Me kilpailutamme rakennushankkeet, ja materiaalivalinnat tekee urakoitsija. Materiaalit vaikuttavat kuitenkin kiinteistön hiilijalanjälkeen, ja siksi lähtökohtana on, että eristevalinnat tehdään energiatehokkuuden nimissä. Toinen tekijä on seinärakenteiden paksuuden pitäminen kurissa. A-energialuokkaan pääseminen vaatii normaalia paremmat eristeet, Koskela toteaa.

Tiivis talo on energiatehokas

– Rakennuksen rakenteiden lämmöneristävyys ja tiiveys ovat suurimmat yksittäiset rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Yhä useammin rakennukset varustetaan myös viilennysjärjestelmillä. Tässäkin auttaa tehokas lämmöneristys, jolloin lämpö ei kulje rakenteiden läpi ja haluttuja lämpötiloja on helppo ylläpitää, sanoo Kingspan Insulation Oy:n teknisen palvelun päällikkö Maija Toivonen.

Esimerkiksi Kingspanin Kooltherm 170–180 millimetrin eristevahvuudella saadaan seinärakenteisiin U-arvo 0,12. Yhdistettynä koko rakennuksen rakenteiden, ikkunoiden, ovien, ylä- ja alapohjan, sijainnin, lämmöntalteenoton, jäähdytyksen sekä lämmitysmuodon kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, päästään A-energialuokkaan.

– Eristevalinta on tärkeä tekijä energiatehokkuutta tavoiteltaessa. Kingspanin tehokkailla eristeillä saa samalla kertaa ohuet rakenteet ja hyvän lämmöneristävyyden.

Hyvä eriste antaa tilaa ja luo säästöjä

  • Energiatehokkaalla eristeratkaisulla voidaan pienentää koko kiinteistön hiilijalanjälkeä.
  • Kingspanin innovatiiviset eristeet mahdollistavat ohuemmat katto- ja seinärakenteet. 
  • Nykyaikainen eriste on kustannustehokas ratkaisu, joka on myös erittäin helppo asentaa.
  • KINGSPANERISTEET.FI

Haku