Hyppää sisältöön

Arvon tuottamisesta avain kannattavuudelle

Arvon tuottamisesta avain kannattavuudelle

10.01.2022

Paltan puheenjohtaja ja VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasaran mukaan organisaatioiden tulee osallistua työn murrokseen, ei jättäytyä sille. 

Teknologian tuomassa työn murroksessa käy entistä tärkeämmäksi, että yritys tuottaa oikeanlaista arvoa asiakkaalle. Se vaatii ihmisläheistä johtamista ja henkilöstön taitojen päivittämistä. 


TEKSTI | LIISA JOENSUU   KUVA | PATRIK PESONEN

Kaikki bisnes on lopulta ihmisbisnestä, toteaa Palvelualojen työnantajien Paltan puheenjohtaja ja VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara

Työelämässä korostuvat ihmiselle ominaiset kanssakäymisen taidot sitä mukaa, kun robotisaatio vähentää rutiinitehtäviä. Johtajien työnkuva muuttuu tuotannon johtamisesta ihmisten johtamiseksi, sillä vain ihminen ymmärtää asiakkaan arvon. 

– Johtaja ei enää seiso katsomassa miten koneet jyskyttävät tehokkaasti. Tehokkuustyö siirtyy enenevästi teknologialle, ja yritysten henkilöstö tuottaa arvoa asiakkaille palvelun kautta. Jokaisen yrityksen tulisi kysyä, miten voimme oppia asiakkaasta ja tuottaa hänelle hyvää asiakaskokemusta. Digitalisaatiotakin suurempi asia muuttuvassa työelämässä on se, mitä tapahtuu palveluistamisessa.

Samalla kun työn murros muokkaa lähes kaikkia toimialoja ja antaa sijaa palveluistamiselle, entistä tärkeämmäksi nousee henkilöstön taitojen jatkuva päivittäminen. Se tarkoittaa paitsi uuden oppimista ja joustavuutta siirtyä tehtävästä toiseen, myös asiakaslähtöisen ajattelun parempaa taitamista.

– Automatisoituminen antaa aikaa kanssakäymiselle ja asiakaspalvelulle. Jokainen asiakas haluaa tuntea olevansa erityinen, ja se vaatii palvelun kehittämistä. Suomi tunnetaan innovaatioiden maana, mutta innovaatiotkin ovat innovaatioita vasta kun ne tuottavat arvoa asiakkaalle. Johtajien kannalta palveluistaminen tarkoittaa, että olemme siirtymässä tehokkuuden johtamisesta oppimisen johtamiseen. Johtajan täytyy huolehtia siitä, että henkilöstön osaaminen on kunnossa, ja että asiakas saa tuotteista ja palveluista arvoa, jota se kaipaa.

Verkosto vakauttaa

Työelämän murros vaatii rohkeampia strategioita, joissa ollaan avoimia muutokselle sekä valmiita yhteistyöhön muiden yritysten kanssa. Valmius verkostoitumiseen toimialarajojen yli ja jopa kilpailijoiden kesken tuo uusia mahdollisuuksia.

– Strategiassa on katsottava ulkoa sisäänpäin. Vaatii rohkeutta antaa yrityksen oman tarpeen väistyä, mutta se on usein tarpeen haasteiden tunnistamisessa. Massabisnes, jossa vain tehokkaasti tehdään tuotetta mahdollisimman halvalla, ei välttämättä enää toimi. 

Automatisaatio antaa lisää aikaa kanssakäymiselle ja paremmalle asiakaspalvelulle.

Paltan puheenjohtaja ja VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara

Vasaran mukaan merkitystä on sen sijaan sillä, kuka tavoittaa asiakkaan tarpeen parhaiten. Yksi yritys ei aina pysty tuottamaan asiakkaan haluamaa arvoa, vaan tarvitaan useamman firman tarjoamaa yhdistelmää. Yhteinen maali saattaa avata portteja esimerkiksi vientimarkkinoille.

Työn merkitys korostuu

Etenkin palvelualoilla kasvun esteeksi voi nousta työvoimapula. Osaajien löytäminen ja heidän pitämisensä yrityksessä käy vaikeammaksi. Työn merkitys on sitä ratkaisevampaa, mitä nuorempi sukupolvi on ottamassa tehtäviä vastaan.

– Nuorelle polvelle ei ole oleellista tehdä vain jotakin tai kasvattaa firmaa. Parhaat osaajat vaativat, että työ on merkityksellistä ja olosuhteet ovat kunnossa. Johdon haasteena on sanoittaa työn tärkeys kyvyille, joilla on paljon vaihtoehtoja. Tavoitteilla johtamisesta siirrytään merkityksellä johtamiseen.

Uudella vuosikymmenellä hierarkiat madaltuvat: johdon ja työntekijöiden roolit tasavertaistuvat. Tuotannollisen logiikan malli ei enää päde. Esimies ei enää vain jaa tehtäviä vaan johtaa esimerkillä, ja työntekijät tekevät yhä enemmän tehtäviään koskevia päätöksiä itse. 

– Itseohjautuvuus on hyvä asia kun tavoitellaan sitä, että kaikki firmassa ovat lähempänä asiakasta ja altistuvat asiakkaan tarpeille. Enää ei voi olla tehtäviä, joissa ei ymmärretä, mistä arvo asiakkaalle syntyy. Bisneksen arvolla on taipumus hämärtyä, jos organisaatiossa on liian monta kerrosta. 

Työn murros on Vasaran mielestä suuri mahdollisuus niin henkilöstölle kuin johdolle. Joustavampi tapa tehdä työtä tekee siitä antoisampaa.

Haku