Hyppää sisältöön

Arvokasvatus kitkee nuorten väkivaltaa

Arvokasvatus kitkee nuorten väkivaltaa

8.04.2022

Pää kylmänä – sydän lämpimänä. NFG tekee tärkeää työtä nuorten väkivaltaisuuden,
kiusaamisen sekä itsetuhoisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Non Fighting Generation ry tekee työtä nuorten väkivallan ja kiusaamisen vähentämiseksi. Toimintansa aikana järjestö on tarjonnut apua noin 20 000 lapselle ja nuorelle. Keskeisenä menetelmänä on arvokasvatus.

TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN  KUVA | SHUTTERSTOCK

Nuorisokasvatusjärjestö NFG perustettiin 1996 ehkäisemään katu- ja nuorisoväkivaltaa pääkaupunkiseudulla, mutta vuosien saatossa toiminta on laajentunut koko eteläiseen Suomeen sekä Savoon ja Kymenlaaksoon. Aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä ja Mikkelissä. 

Viime vuonna järjestön toiminta tavoitti lähes 800 lasta ja nuorta. Avuntarvitsijoiden määrä on jatkuvassa kasvussa, ja nähtävissä on myös osalla nuorista rajumpaa oireilua, empatiakyvyn vähenemistä ja näköalattomuutta. Kouluterveyskyselyt ja poliisitilastot osoittavat nuorten väkivallan raaistuneen. 

Kohti valoa ja hyvää elämää

Väkivaltaisesti käyttäytyvä nuori ohjataan tavallisesti koulun tai oppilaitoksen Toimesta lisäavun piiriin. Nuori voi hakeutua NFG:n toimintaan myös oma-aloitteisesti tai vanhempien patistamana.

– Meillä on tarjolla keskusteluryhmiä ja yksilöohjausta, joissa harjoitellaan esimerkiksi tunteiden tunnistamista. Työote perustuu pedagogiseen kohtaamiseen eikä psykoterapiaan, kertoo Etelä-Suomen alueen vastaava kasvatusohjaaja Maia Häkli

Harjoitukset ovat avainasemassa uudenlaisen käytöksen oppimisessa. NFG katsoo, että nuorten ongelmallisen käyttäytymisen taustalla on elämäntaidollisia puutteita, minäkuvan vääristymiä ja arvojen epäselvyyttä. 

Keskustellen ja pohdiskelemalla nuori saa tilaisuuden tutkia, mikä on tärkeää elämässä. Konkretian kautta päästään käsiksi abstrakteihin käsitteisiin, kuten arvoihin, tunteisiin, toivoon ja myötätuntoon.

– Tarkoituksena on vahvistaa valoa ja ohjata kohti hyvää elämää, eikä kitkeä pimeyttä. Haluamme kirkastaa nuorelle, että jokaisella on vaihtoehtoja ja niistä voi valita parhaan, tähdentää Itä-Suomen alueen kasvatusohjaaja Pirkka Ohlis.

Nuorelle on merkityksellistä, että hänet kohdataan ryhmässä arvokkaana ihmisenä, ilman tuomitsemista. Se on voimaannuttava kokemus, joka kannustaa muutokseen. Nuoret ovat arvioineet saamansa avun hyväksi.

Kohtaamisista saa voimaa

Väkivallattomuuskasvatuksen ryhmien ohella NFG järjestää muun muassa kiusaamista ehkäisevää toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Seis kiusaamiselle on 10-18 -vuotiaille suunnattu työpajamuotoinen menetelmä, jossa tutkitaan kiusaamiseen liittyviä rooleja. Ryhmä voi olla vaikka koululuokka.

NFG kehittelee jatkuvasti uusia hankkeita ja niihin pohjautuvia toimintamalleja. Esimerkiksi kriisiytyneitä kiusaamistilanteita varten on kehitetty KIPU-toimintamalli, syrjäytymisvaarassa oleville on käynnistetty VISIO- hanke ja itsemurhavaarassa olevien nuorten auttamiseksi Valoa elämään -menetelmä.

Kohtaamiset nuorten kanssa eivät mene hukkaan.

Kasvatusohjaajat Maia Häkli ja Pirkka Ohlis

Osa ryhmistä on suunnattu vain tytöille tai pojille. Sukupuolierityinen väkivaltatyö koetaan tarpeelliseksi erilaisen oireilun takia. Levottomat Tuhkimot on suunnattu väkivaltaisesti käyttäytyville 13-18 -vuotiaille tytöille ja Keep Cool -tiimi 11-24 -vuotiaille pojille.

– Kohtaamiset nuorten kanssa eivät mene hukkaan. Meitä kannattelee tieto siitä, että työ on merkityksellistä ja vaikuttavaa, summaavat Häkli ja Ohlis. NFG:n ryhmät ovat maksuttomia, ja niitä toteutetaan avustusten, apurahojen ja lahjoitusten turvin.

Haku