Hyppää sisältöön

Apua yksityistien kunnostukseen

Apua yksityistien kunnostukseen

3.10.2023

Kesällä 2023 West Coast Road Masters teki teiden kantavuusmittauksia muun muassa Sallassa.

Useat Suomen yksityis- ja metsäautotiet ovat huolestuttavan huonossa kunnossa. Perusparannus kannattaa tehdä nyt, sillä valtion korotetulla yksityistieavustuksella voi kattaa 70 prosenttia hankkeen kuluista.

TEKSTI tuomas i. lehtonen | kuva west coast road masters

Tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita tarjoavan West Coast Road Masters Oy:n Juha-Matti Vainio on huolissaan Suomen yksityisteiden kunnosta. Teitä valmistui paljon Suomen autoistuessa sotien jälkeisinä vuosikymmeninä, ja monet niistä on rakennettu ilman kantavia murskekerroksia. Siksi ne eivät kestä nykyaikaisten ajoneuvojen, etenkään tukkirekkojen, painoa. Ongelmana on myös tiestön suuri korjausvelka. 

– Vanhojen teiden kuivatuksessa on isoja puutteita: ojat eivät enää toimi kunnolla ja rummut ovat tukossa. Kantavuusongelmat alkoivat korostua, kun puuntuonti Venäjältä loppui ja puuautot liikkuvat enemmän Suomen yksityis- ja metsäautoteillä. Tämän vuoden runsaat sateet ovat pahentaneet tilannetta entisestään. Rekan pyörät tekevät huonokuntoisiin teihin syviä painanteita, ja henkilöautolla ajaminen käy mahdottomaksi, Vainio luettelee.

Vainio hoputtaakin tiekuntia tekemään pikaisia päätöksiä korjaustarpeessa olevien teiden perusparannuksista. Mitä pidempään hanketta lykätään, sitä kalliimmaksi tien kunnostaminen tulee. Toisaalta nyt on myös taloudellisesti kannattavaa toteuttaa tien kunnostus.

– Infra-alan urakoita on nyt vähän tarjolla, joten koneurakoitsijoilta voi saada hyviä tarjouksia. Voimassa on myös edellisen hallituksen asetus, jolla yksityistieremonttien valtionavustusta nostettiin muun muassa perusparannusten osalta 50:stä 70 prosenttiin. Tälle vuodelle yksityistierahaa varattiin budjettiin 23 miljoonaa euroa. Ensi vuonna avustuspotti saattaa olla pienempi.

Kantavuusmittaus kertoo perusparannustarpeen

Vainion mukaan tien perusparannushanke käynnistyy tiekunnan tekemällä suunnittelutarvepäätöksellä. Tämän jälkeen tielle tehdään kantavuusmittaus pudotuspainolaitteella, jonka tuottama kuormitus vastaa kuorma-auton paripyörän kuormitusvaikutusta. Vähintään 50 metrin välein tehtävä pudotuspainomittaus kertoo, miten tien pinta ja rakenne pystyvät vastustamaan pysyviä muodonmuutoksia. 

West Coast Road Masters tekee kantavuusmittauksia syyskaudella tierunkojen jäätymiseen asti. 

Keväällä mittaukset voidaan aloittaa roudan sulettua huhti–toukokuun taitteessa. Mittaustyön hinta on noin 250–300 euroa tiekilometriltä. Hintaan lisätään laitteiston siirtokustannus. Valtion yksityistieavustusta voidaan hakea myös mittaus- ja suunnittelukustannuksiin.

– Toimitamme urakasta asiakkaalle raportin, jossa kerrotaan kantavan murskeen lisäystarve mittauspaikkakohtaisesti. Lisäyksillä tie saadaan täyttämään ELY-keskuksen määrittelemä kantavuusvaatimus. 

– Raporttimme perusteella tiekunnat voivat kilpailuttaa urakan toteutuksen. Tieavustuksen saaminen edellyttää kantavuusmittauksen tekemistä, jos kantavuutta parannetaan yli 500 metrin matkalla ja kulut ylittävät 20 000 euroa. 

Vuonna 2012 perustettu, valtakunnallisesti toimiva West Coast Road Masters Oy on erikoistunut teiden, tuulipuistojen sekä tonttien ja perustusten kantavuusmittauksiin. Yritys tekee myös tien rakennuskerrosten kairauksia, päällysteporauksia, siltojen kuntoarvioita ja teiden kunnossapidon laadunvalvontaa sekä tarjoaa liikenteenohjauspalvelua infrarakennuskohteisiin.

www.roadmasters.fi

Haku