Hyppää sisältöön

Apua ja tukea yrittäjän arkeen

Apua ja tukea yrittäjän arkeen

23.12.2021

Fennian lounaisen alueen aluejohtaja Marko Leppänen kertoo yhtiön olevan yrittäjän apuna muutenkin, kuin vain vakuutusasioissa. Yrittäjille tarjotaan esimerkiksi valmennustilaisuuksia. 

Vakuutusyhtiö Fennialla on juuret yrittäjyydessä, sillä onhan koko yhtiö yrittäjien perustama ja edelleen yrittäjien hallinnoima. Fennia tarjoaa yrittäjille vakuutusten ohella arjen tukea, tapahtumia ja valmennuksia. 

TEKSTI | MARJA HAKOLA  KUVA | OUTI NEUVONEN

Yrittäjyys on meillä jo DNA:ssa, naurahtaa vakuutusyhtiö Fennian lounaisen alueen aluejohtaja Marko Leppänen

Fennia on turvannut yrittäjien selustaa jo lähes sadan vuoden ajan, aina vuodesta 1928 lähtien, jolloin perustettiin Suomen Liikkeenharjoittajain Keskinäinen Vakuutusyhdistys. Yhtiö palveli aluksi helsinkiläisiä liikkeenharjoittajia, mutta toiminta laajeni nopeasti koko maan kattavaksi. 

– Fennia on yrittäjien perustama ja edelleen yrittäjien hallinnoima. Voimme siis teeskentelemättä sanoa, että meillä on yrittäjien kanssa sama arvopohja. Tunnemme yrittäjien arjen ja siihen sisältyvät riskit hyvin, Leppänen toteaa. 

Pitkä kokemus yrittäjyyden edistämisestä Suomessa on muokannut Fenniasta asiakaslähtöisen ja yrittäjän menestystä monipuolisesti tukevan toimijan. 

– Tästä kertoo sekin, että Fennialla on vakuutusyhtiöiden EPSI Rating -tutkimuksen mukaan koko Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat. 

Yrittäjän kumppani 

Leppäsen mukaan suomalainen yrittäjä toimii nykyään monitahoisessa, monimutkaisessa ja jatkuvasti uudenlaisia taitoja vaativassa ympäristössä. Oman tuotteen tai palvelun kehittämisen lisäksi on osattava myydä ja markkinoida, otettava haltuun sosiaalinen media, luotava verkostoja, löydettävä hyviä työntekijöitä ja pidettävä heistä kiinni. Samalla olisi jaksettava pitää huolta omasta jaksamisesta. 

– Yrittäjyys on Suomessa voimissaan, mutta yrittäjällä on paljon haasteita. Siksi haluammekin tarjota yrittäjille kumppanuutta, joka perinteisen vakuuttamisen ja riskienhallinnan lisäksi auttaa yritystä rakentamaan taloudellista turvallisuutta ja kasvamaan. Meillä on tähän tarvittavaa näkemystä, osaamista ja asiantuntemusta. 

Lisäarvoa palveluista 

Valveutunut yrittäjä haluaa tietää, mitä lisäarvoa asiakkuus ja yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa tuo liiketoimintaan. 

– Fennia ottaa huomioon yrittäjien tarpeet ja odotukset tarjoamalle heille laajasti taloudelliseen turvallisuuteen liittyviä palveluja ja ratkaisuja sekä yksin että yhdessä kumppaniverkoston kanssa. Osa verkostosta toimii täysin itsenäisesti, osa on palvelumuotoiltu yhteiseksi palvelukonseptiksi ja siten asiakkaalle arvoa tuottavaksi. 

Esimerkkinä Leppänen mainitsee Pihlajalinnan ja Elon kanssa luodun palvelupaketin. 

– Kokonaisuus sisältää työterveyden, sairauskuluvakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Elo vastaa kuntoutuksen ja työkykyjohtamisen palveluista. Asiakas voi käyttää kaikkia näitä palveluja yhden puhelinnumeron kautta. Puhelinsoitto itsessään on vahinkoilmoitus, ja FenniaHoitaja puhelimen päässä koordinoi hoitoketjua, ohjaa oikeisiin hoitoihin ja varaa ajat. 

Tapahtumissa osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua keskenään. 

Marko Leppänen

Fennian kumppaniverkoston kautta yrittäjä saa konsultointiapua, esimerkiksi yritysjärjestelyihin ja tietoturvaan liittyviin asioihin. Yrittäjille järjestetään myös ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tapahtumia yhdessä kumppaniverkoston kanssa. 

Paikallistason tekoja 

Kumppanuusajattelu näkyy hyvin Fennian aktiivisessa toiminnassa paikallistasolla. Yhtiö järjestää tapahtumia ja valmennustilaisuuksia eri puolella Suomea, usein yhteistyössä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. 

– Kutsumme näihin tilaisuuksiin osallistujia laajalti, usean eri yhdistyksen kautta. Tapahtumissa osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua keskenään ja tehdä yhteistyötä eri alojen yrittäjien kanssa. Samalla luomme yhdessä tekemisen kulttuuria. 

Tapahtumissa yrittäjiä valmennetaan havainnoimaan omia riskejään sekä varautumaan niihin. Valmennusta ja koulutusta annetaan myös myyntiin. 

Leppänen uskoo lujasti paikallistasolla toimimiseen. Hän korostaa, että luottamus asiakkaisiin rakennetaan ennen kaikkea tekojen kautta. 

– Tutkimusten mukaan omien tuotteiden tai palveluiden myyminen on monelle yrittäjälle haasteellista. Tämä on asia, jossa voimme konkreettisesti auttaa, onhan Fennia myyntiorganisaatio. Valmennamme siis yrittäjiä myös myymään, Leppänen kertoo. 

Kohtaamisissa opastetaan sosiaalisen median käyttöön ja kerrotaan, miten sitä voi käyttää liiketoiminnan hyväksi. Lisäksi kuullaan luentoja hyvinvoinnista. 

– Nostamme esiin myös yrittäjien omia tarinoita. Aidot tarinat kiinnostavat, koska niihin on helppoa samaistua ja niistä voi saada arvokkaita oppeja, Leppänen toteaa. 

Haku