Hyppää sisältöön

Apteekissa on turvallista asioida etänä

Apteekissa on turvallista asioida etänä

11.02.2021

Apteekissa on turvallista asioida etänä

Teksti Marjaana Tunturi Kuvat Eino Ansio & Capitalnet

Apteekkishopin henkilöstö pakkaamassa tilauksia lähetettäväksi asiakkaille.

Verkkoapteekki on viime vuosina yleistynyt yhtenä apteekkien palvelukanavana. Suomessa verkkoapteekki voi toimia vain osana kivijalka-apteekkia. Apteekkishop.fi aloitti toimintansa Tampereella Lielahden apteekin yhteydessä viime tammikuussa.

Apteekkishop.fi siirtyi tammikuussa 2021 apteekkari Markku Ylisen mukana sen vanhasta sijainnista Helsingistä Tampereelle osaksi Lielahden apteekkia. Ensimmäisenä apteekkiverkkokauppana Suomessa toiminut Apteekkishop.fi aloitti toimintansa jo vuonna 2006. Verkkoapteekki keskittyi alkuun ihonhoitotuotteisiin, ravintovalmisteisiin ja vitamiineihin.  

Ihonhoitotuotteet ovat edelleen verkkoapteekin keskeinen tuoteryhmä, mutta alusta asti päämääränä oli saada verkkoapteekkiin mukaan myös lääkkeet. 

– Alkuaikoina Suomen lainsäädäntö ei vielä sallinut lääkkeiden etätoimitusta. Vuonna 2011 tuotevalikoimaan saatiin itsehoitolääkkeet ja hiukan myöhemmin sähköisen lääkemääräyksen myötä myös reseptilääkkeet, Ylinen kertoo.

Nykyään verkkoapteekin kautta on mahdollista hoitaa lähes kaikki apteekkiasiat. Lisäksi Apteekkishopin sivustolta voi hakea helposti tietoa apteekkituotteista, ja esimerkiksi pienellä paikkakunnalla asuvalle on verkossa tarjolla omaa lähiapteekkia laajempi valikoima apteekkituotteita. Keskustelu farmaseutin kanssa chatin tai puhelimen välityksellä voi myös olla jollekulle helpompi vaihtoehto kuin tapaaminen kasvotusten. 

Verkkomyynti kasvussa

Verkkoapteekeilla on oma asiakaskuntansa, mutta joskus kivijalka-asioijakin voi kokea saavansa etäpalveluista tärkeän avun. Etäpalvelua voi tarvita esimerkiksi yksin kotona sairastaessaan. 

– Tavallisimmin verkkoapteekin asiakkaan tilaus toimitetaan postiin, mutta kuljetamme lähialueiden asiakkaille tilauksia myös suoraan kotiovelle saman arkipäivän aikana, Ylinen avaa.

Vuosien aikana moni apteekki on alkanut toimia verkossa, ja koronakevät nosti entisestään apteekkien verkkopalvelujen kysyntää. Myös lääkkeiden myynti on Ylisen mukaan lähtenyt verkossa kasvuun, mutta edelleen verkkokaupan kautta tulee vain pienehkö, muutaman prosentin osuus apteekkien kokonaisliikevaihdosta.

– Liikevaihdon saaminen verkkokaupasta on vaatinut vuosien työn ja paljon taloudellisia ponnistuksia. Meillä verkkomyynnin osuus on nyt noin 15 prosenttia liikevaihdosta ja lääkkeiden osalta se on noin viisi prosenttia Ylinen kertoo. 

Oma-annospalvelu parantaa ja sujuvoittaa lääkitysturvallisuutta, ja lisäksi sen avulla saadaan aikaan myös kustannussäästöjä.

Luottamus on lisääntynyt

Apteekkishopin markkinointipäällikkö Eeva Airaksinen kertoo, että apteekkien verkkopalvelujen yleistyminen on lisännyt verkkoapteekkien näkyvyyttä ja vahvistanut ihmisten luottamusta etäasiointiin. 

Kun asiakas tekee päätöstä ostokanavasta, verkkopalvelun luotettavuudella, mahdollisella tunnettuudella ja maineella sekä palvelun hinnalla on merkittävä rooli. 

– Lääkkeiden osalta apteekkitarve on usein akuutti. On ymmärrettävää, että suoraan lääkäriasemalta resepti kourassa lähtevä asiakas valitsee vielä usein lähimmän kivijalka-apteekin verkkopalvelun sijaan, Airaksinen sanoo.

Oman lähiapteekin verkkoapteekki voi kuitenkin palvella asiakasta myös kiireellisessä tilanteessa, sillä verkon kautta lääkkeen voi saada kotiovelle vain muutamassa tunnissa. 

– Koska verkkoapteekki on palvelukanavana asiakkaalle hyvä vaihtoehto, pyrimme olemaan näkyvillä relevanteissa medioissa, kertomaan etäpalveluista ja jakamaan tietoa verkkoapteekkien toiminnasta, Airaksinen jatkaa.

Suomessa on perinteisesti ollut vahva luottamus apteekkien toimintaan. Ylinen sanookin, että apteekkien tehtävä on huolehtia, että myös verkossa toimitaan vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

– Lääketurvallisuuden kannalta on hyvä, että Suomessa muutokset tapahtuvat säännellen, vaikka se joidenkin tahojen mielestä hidastaa liiketoiminnan ja palvelun kehittämistä, Ylinen toteaa.

Reseptilääkkeiden tilaaminen verkkoapteekissa vaatii aina vahvan tunnistautumisen. Farmaseutti antaa verkkopalvelussa asiakkaalle lääkeneuvontaa salatulla chat-yhteydellä tai puhelimitse. Reseptilääketilaus saatetaan aina loppuun yhdessä farmaseutin kanssa. Jos reseptilääketilauksen tekee verkossa apteekin aukioloaikojen ulkopuolella, farmaseutti ottaa asiak-
kaaseen yhteyden apteekin taas auettua. 

Myös Lielahden apteekin proviisori Johanna Kaasinen korostaa laadukkaan palvelun tärkeyttä Apteekkishopissa. 

– Haluamme toimia vastuullisesti ja ammattitaitoisesti myös verkossa. Laatu, lääkitysturvallisuus ja lääkeneuvonnan tarjoaminen toteutuvat meillä samalla tavalla niin verkossa kuin kivijalka-apteekissa, Kaasinen kertoo. 

APTEEKKIEN TEHTÄVÄ on huolehtia, että verkossa toimitaan vastuullisesti.

Koneellista annosjakelua

Lielahden apteekki ja sen annosjakeluyksikkö Pharmac Finland Oy tuottavat lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua omille asiak-
kailleen ja myös muille suomalaisille apteekeille. Palvelu on nimetty Oma-annospalveluksi. 

– Koneellinen annosjakelu on hyvä palvelumuoto, jos asiakkaalla on käytössä säännöllisesti useita lääkkeitä. Oma-annospalvelu parantaa lääkitysturvallisuutta, tuo säästöjä lääkekustannuksiin ja vähentää lääkejätteen määrää, kun lääkkeet annostellaan yleensä kahden viikon jaksoissa. Palvelu säästää myös aikaa, kun lääkkeitä ei tarvitse jakaa kotona dosettiin, Markku Ylinen kertoo.

Oma-annospalvelun palveluprosessiin osallistuvat eri ammattitahot. Lääkäri määrää ensin asiakkaan tarvitseman lääkehoidon ja apteekissa farmaseutti tarkistaa lääkityslistan soveltumisen koneelliseen annosjakeluun sekä mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset. Annosjakeluyksikkö jakaa lääkkeet lääketehdasolosuhteissa annospusseihin, joihin merkitään tiedot pussin sisältämistä lääkkeistä, lääkkeen oton päivämäärä ja kellonaika. Lopuksi farmaseutti toimittaa annospussit asiakkaalle tai häntä hoitavalle taholle ja huolehtii lääkeneuvonnasta.  

– Valmiiden lääkeannospussien kanssa on huoletonta lähettää vaikkapa säännöllistä lääkitystä käyttävä lapsi mummolaan yökylään, Ylinen avaa.

Yhtenä Ylisen toiveena on, että lääkkeiden koneellisen annosjakelun Kela-korvaus saataisiin nykyistä paremmaksi.

Apteekin verkkopalvelu on Ylisen mukaan osoittautunut vuosien aikana tarpeelliseksi. Verkkoapteekista tilataan tuotteita tarpeeseen, eikä palautuksia juurikaan tule. 

– Iloitsemme siitä, että nykyajan apteekissa asiakas voi valita palvelumuotonsa mieltymystensä mukaan, Ylinen kertoo omasta ja työntekijöidensä ajatuksista.

Remomedillä apteekkiin ilman verkkoselainta

MAKSTUTTOMALLA Remomedi-sovelluksella voi hoitaa apteekkiasioinnin alusta loppuun etänä ilman selainta. Sovelluksella saa turvallisen puhelu- tai videopuheluyhteyden Remomedi-palvelua tarjoavan apteekin farmaseuttiin. Kun sovelluksen lataa mobiililaitteelle, käyttäjä ohjataan ensin vahvaan tunnistautumiseen, jonka kautta sovellus hakee käyttäjän nimen ja henkilötunnuksen. 

Tämän jälkeen käyttäjä valitsee salasanan palveluun ja täyttää osoite- ja puhelintietonsa. Farmaseutti vastaa Remomedin kautta soitettuun puheluun tai vaihtoehtoisesti soittaa takaisin asiakkaan jättämään soittopyyntöön. Asiakkaan henkilötiedot tulevat farmaseutille suoraan sovelluksesta. Sen jälkeen farmaseutti voi hakea asiakkaan sähköiset lääkemääräykset ja antaa lääkeneuvonnan. 

Yhden puhelun aikana voi hoitaa kaikki apteekkiasiat, reseptilääkkeiden lisäksi voi tilata muita lääkkeitä ja apteekkituotteita. Farmaseutin kanssa sovitaan tilauksen toimitustapa, ja myös maksaminen tapahtuu sovellukseen kautta. 

www.apteekkishop.fi
www.oma-annos.fi
www.remomedi.com

Haku