Hyppää sisältöön

Ammattitaitoinen kiinteistönvälitys on moniosaamista

Ammattitaitoinen kiinteistönvälitys on moniosaamista

14.01.2022

Toimitusjohtaja Annukka Mickelsson näkee tärkeänä hyvän välitystavan noudattamisen.

Kiinteistönvälittäjän kokemus ja laaja osaaminen ovat asuntokaupan turva.  

TEKSTI I VILMA TIMONEN KUVA I JOONA RAEVUORI

Kiinteistönvälittäjän palvelu on asiantuntijapalvelua, joka liittyy tavallisen kuluttajan suurimman omaisuuserän monitahoiseen ymmärtämiseen. Asuntokauppaa sääntelee laki kiinteistönvälityksestä. Suomessa noin 85 prosenttia kiinteistönvälittäjistä on suorittanut LKV-tutkinnon, joka mittaa perehtyneisyyttä asuntokaupan lainsäädäntöön.

– Asuntokaupassa on välttämätöntä, että osaa laatia lain puitteissa pätevän kauppakirjan. Välittäjän ammattitaito mitataan yksityiskohtien hallinnalla. Koulutuksella kuroo umpeen kokemuksen etumatkaa, sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

Lainsäädännön mukaan välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa, joka on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laatima, jatkuvasti päivitettävä normisto ja tarkka ohjeisto sille, miten välittäjän tulee toimia. Sitä käytetään myös apuna muun muassa kuluttajariitalautakunnassa ja käräjäoikeuksissa, kun pohditaan kaupoissa syntyneitä riitatapauksia. 

– Välitystyö ei ole pelkästään myynti- tai asiakastyötä. Se liittyy asiakirjoihin ja kohteen rakennustekniseen arviointiin sekä erityyppisiin kaavoitukseen, taloyhtiön hallintoon ja talouteen, osakekirjoihin ja yhtiöjärjestykseen liittyviin asioihin. Hyvä välitystapa on ensisijaisesti kuluttajansuojaa. 

Koulutettu välittäjä 

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistönvälitysalan toimijoiden määrä kasvoi vuonna 2021 noin 20 prosenttia. Tarjontaa on paljon, mutta miten löytää ammattitaitoinen ja itselle sopiva välittäjä?

– Suomessa ei ole keskitettyä rekisteriä välittäjistä, mutta aluehallintorekisteri ylläpitää välitysliikerekisteriä, josta löytyvät aluehallintoviraston hyväksymät välitysliikkeet. Kun asiakas valitsee itselleen kiinteistönvälittäjää, kannattaa kiinnittää huomiota välittäjän taustaan ja kokemukseen sekä alaan liittyvään koulutukseen. On keskeinen asia kuluttajan ja kuluttajansuojan kannalta, että henkilöt, jotka ovat asiantuntijoina omaisuuserän kaupassa todella osaavat asiansa.

– Asiakkaalla on itsellään oltava sellainen tuntuma heti alusta asti, että hän haluaa tehdä töitä juuri valitsemansa välittäjän kanssa. 

Paitsi kiinteistönvälittäjissä myös välityspalveluiden hinnoitteluissa on vaihtelua. Mickelsson kertoo, että hinnanmuodostukseen vaikuttavat monet seikat. 

– Kohteet ovat erilaisia, ja niiden vaatimat työt ovat erityyppisiä. Eri välitysliikkeillä ja välittäjillä on myös erilaiset sopimukset sen suhteen, mitkä kustannukset katetaan toimeksiantosopimuksesta ja mitkä asiakas maksaa siihen päälle. Kaksi samalla prosentilla olevaa toimeksiantosopimusta saattavat loppupelissä olla eri hintaisia. 

– Kokemuksella sekä laajalla verkostolla ja osaamisella on myös aina asiantuntijapalveluissa omanlaisensa hinta, Mickelsson sanoo. 

Haku