Hyppää sisältöön

Ammattitaitoinen huolitsija huomioi myös ympäristön

Ammattitaitoinen huolitsija huomioi myös ympäristön

22.05.2023

Maantiekuljetusten osastopäällikkö Kai Hermiö ja maajohtaja Erkki Valtonen uskovat asiakaslähtöisiin ja joustaviin logistiikkaratkaisuihin, jotka tukevat osaltaan ympäristön hyvinvointia.

Kansainvälisen logistiikan kentällä kamppaillaan geopoliittisten häiriöiden ja kiristyvien ympäristösäädösten kanssa. Toimintaa on sopeutettava kustannustehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi.

TEKSTI ritva-liisa sannemann | kuva joona raevuori ja blue water shipping

Blue Water Shipping on ollut merkittävä toimija kansainvälisissä kuljetuksissa ja logistiikassa jo puolen vuosisadan ajan. Tanskasta alunperin lähtöisin oleva yhtiö on toiminut Suomessa vuodesta 2008 lähtien. 

Yhtiön toimintaa ohjaa asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Blue Water Shippingin tunnuslause – Together we create solutions – on ollut erityisen tarpeellinen periaate viime vuosien aikana, kun kuljetusalaa ovat koetelleet pandemian ja sotatilan aiheuttamat häiriöt. 

– Me etsimme aina parhaan mahdollisen ratkaisun ja autamme asiakasta löytämään omaan vientiinsä ja tuontiinsa sopivat kuljetusmuodot ja toteutusmallit, tähdentää Blue Water Shipping Suomen maajohtaja Erkki Valtonen

Huolitsijan tehtävänä on hoitaa toimeksiantajansa vienti- ja tuontilähetykset toimittajalta vastaanottajalle yhdestä kansainvälisestä pisteestä toiseen. Kustannustehokkaimman ja nopeimman kuljetustavan sekä parhaan reitin löytäminen edellyttää laajaa kansainvälistä kumppanuusverkostoa. 

Suomen ulkomaankaupan lentokuljetukset hoidetaan lähes kokonaan huolintaliikkeiden kautta ja sama pätee yli 50 prosenttiin maantie- ja merikuljetuksista. Blue Water Shipping on keskisuuri toimija, jonka palvelut kattavat globaalit meri-, maantie-, rautatie- ja lentokuljetukset sekä kaikki ulkomaankuljetuksiin liittyvät huolintapalvelut, kuten tuontitullaukset ja vientiselvitykset. 

Euroopan kumipyöräliikenne kärsii tällä hetkellä valtavasta kuljettajapulasta. Brexit ja Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota ovat pahentaneet hankalaa tilannetta entisestään, ja alalta puuttuukin tällä hetkellä jo lähes puolisen miljoonaa kuljettajaa. 

– Kaluston kiertoajat ovat jonkin verran pidentyneet, mutta olemme onnistuneet kasvattamaan yhteistyöverkostoamme Euroopassa varmistaaksemme tarvittavat kuljetusresurssit, kertoo maantiekuljetusten osastopäällikkö Kai Hermiö

Suomen ulkomaankaupasta suurin osa käydään Euroopan sisällä, ja viennissä korostuvat puu- ja paperi- sekä metalli- ja konepajateollisuuden tuotteet. Blue Water Shippingin asiakkaina on sekä pieniä että suuria tuonti- ja vientiyrityksiä kaikilta teollisuuden aloilta. 


Blue Water Shipping on huolinnan osaava ammattilainen. Yhtiössä tiedetään, että kaikkiin logistiikkahaasteisiin löytyy aina ratkaisu.

Kuljetusalan tulevaisuus on vihreässä siirtymässä 

Euroopan unionissa ja Suomessa tiukentuvat ympäristö- ja päästötavoitteet edellyttävät myös huolintaliikkeiltä jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Maantiekuljetuksissa Blue Water Shipping hakee ympäristötehokkuutta edellyttämällä yhteistyökumppaneiltaan vähäpäästöistä kuljetuskalustoa sekä suunnittelemalla mahdollisimman täysiä suuntakuormia. Ajoreitit optimoidaan, jotta tarpeettomia kilometrejä ei pääsisi kertymään, ja junarahtiakin käytetään mahdollisuuksien niin salliessa. 

– Pyrimme Blue Waterilla kestävän kehityksen toimintamalleihin kaikissa toiminnoissamme. Varmistaaksemme yhdenmukaisen kehityksen olemme perustaneet konserniin kestävän kehityksen tiimin, joka raportoi suoraan johtoryhmälle, kertoo Valtonen ja jatkaa:

– Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä eri maiden paikallisen johdon ja liiketoimintayksiköiden kanssa edistääkseen kestävän kehityksen aloitteita ja siirtämistä päivittäiseen käyttöön. Seuraamme, mittaamme ja raportoimme tämän kaikille tärkeän liiketoiminnan ulottuvuuden kehitystä säännöllisesti.

Huolitsijoille koulutusta 

Valtonen katsoo huolinta-alan tarvitsevan Suomessakin oman koulutusohjelmansa. Huolinta-alaa ei ammattitutkintoon saakka opeteta suomalaisissa oppilaitoksissa, vaikka alalle kaivataan jatkuvasti uusia, ammattitaitoisia osaajia. 

Blue Water järjestää Tanskassa yhdessä ammattioppilaitosten kanssa koulutusta, joka valmistaa opiskelijat huolitsijan ammattitutkintoon. Tämä varmistaa osaamisen jatkuvuuden paitsi yhtiössä myös koko toimialalla. 

– Haku uuteen kansainväliseen koulutusohjelmaamme on parhaillaan käynnissä. Toivommekin saavamme huolinta-alasta kiinnostuneita nuoria mukaan ohjelmaan, Valtonen vinkkaa.

Parempaa huolta planeetasta

  • Blue Water Shipping edellyttää kumppaneiltaan vähäpäästöistä kuljetuskalustoa ja suunnittelee täysiä suuntakuormia.
  • Ajoreitit optimoidaan kilometrien karsimiseksi ja junarahtia käytetään aina mahdollisuuksien mukaan. 
  • Keskusterminaalissa lähetykset siirtokuormataan, jolloin samaan suuntaan menevät kuljetukset saadaan samoihin yksiköihin.
  • Digitalisoituminen taas mahdollistaa paremman ja oikea-aikaisemman suunnittelun sekä ohjauksen.

Haku