Hyppää sisältöön

Ammattitaitoa ihmiseltä toiselle

Ammattitaitoa ihmiseltä toiselle

25.02.2022

Lähihoitajien koulutuksen laadusta tulee pitää kiinni, painottaa SuPer ry:n puheenjohtaja Silja Paavola. 

Entistä harvempi nuori hakeutuu hoitoalalle työn määrän ja palkkauksen takia. Alalle kaivataan vetovoimaa parantavia tekoja.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Lähihoitajat ovat hoitoalan moniosaajia, joiden ammattitaitoa tarvitaan läpi ihmisen elinkaaren. Koulutettu hoitaja kannustaa päivähoidossa vanhempiaan ikävöivää lasta, auttaa leikkauksesta toipuvaa potilasta ja pitää yllä palvelutalossa asuvan vanhuksen toimintakykyä. Suuressa roolissa on myös potilaan tai asiakkaan läheisten hoitaminen: kun lapsi sairastuu vakavasti, myös vanhemmat tarvitsevat tukea.

Monipuolisella ja ihmisläheisellä alalla työskentely tuottaa tekijälleen paljon onnistumisen ja mielekkyyden kokemuksia, mutta nykyiset työolot ja kasvava eettinen taakka käyvät monille raskaiksi. Syvenevä hoitajapula koettelee niin sote-sektoria kuin varhaiskasvatuksen alaa. Entistä harvempi nuori hakeutuu lähihoitajan opintoihin ja samaan aikaan kokeneita hoitajia siirtyy eläkkeelle ja muihin tehtäviin.

– Tämä on ammattina maailman paras, mutta työnkuva, työn määrä ja palkkaus eivät kohtaa keskenään, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n puheenjohtaja Silja Paavola tiivistää.

Laadukas koulutus turvaa hoitajien ammattitaidon

Suomi tarvitsee koulutettujen hoitajien ammattitaitoa nyt ja tulevaisuudessa. Yksi keino alan vetovoiman lisäämiseksi on varmistaa, että alalle päätyy sille soveltuvia ihmisiä. Tällä hetkellä opintojen keskeyttäminen on yleistä, sillä hoitotyön vaativuus tulee osalle yllätyksenä. Paavola kannattaa pakollisten soveltuvuuskokeiden palauttamista osaksi hakuprosessia.

– Lähihoitaja esitetään jostain syystä usein kaikille mahdollisena alavalintana. Tälle alalle ei voi kuitenkaan ohjata nuoria vain siksi, että töitä riittää varmasti, sillä hoitotyö ei sovi kaikille.

Lähihoitajan koulutus rakentuu Suomessa teoriaopinnoista, vuorovaikutustaidoista ja työssäoppimisjaksoista. Ikääntyvien hoidon ja sairaanhoidon lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua niin lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön, suun terveydenhuoltoon, vammaistyöhön kuin ensihoitoon.

– Vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla missään muualla maailmassa. Lähihoitajakoulutuksen laadusta ei saa tinkiä, sillä koulutuksen perusteiden heikentäminen vaikuttaisi hoitajien ammattitaitoon. 

Kohtuullinen työmäärä

Keskeinen osa lähihoitajan työtä on asiakkaan ja potilaan toimintakyvystä huolehtiminen. Esimerkiksi muistisairaiden vanhuksien kanssa työskentelevä hoitaja paitsi hoitaa asiakasta ja tukee häntä arjen toiminnoissa, myös tarkkailee voinnissa tapahtuvia muutoksia, kuten muistisairauden etenemistä, lääkehoidon vaikutuksia, mahdollisia kipuja ja mielialaa. 

Kohtuullinen työmäärä on keskeinen osa potilasturvallisuuden takaamista, mutta myös merkittävä tekijä työhyvinvoinnin kannalta.

– Tulee ymmärtää, että työnantaja tarvitsee työntekijöitä ja että työntekijöiden työkuorman pitää olla sellainen, että se myös tuottaa. Tämä on piinkovaa ammattitaitoa ihmiseltä ihmiselle.

Haku