Hyppää sisältöön

Ammatillinen koulutus vastaa työmarkkinan murrokseen

Ammatillinen koulutus vastaa työmarkkinan murrokseen

9.03.2023

Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry:n toiminnanjohtaja Soile Koriseva muistuttaa, että työmarkkinoilla tarvitaan ammatillisia osaajia. EOL:n ammatilliset koulutuksen järjestäjät ovat osa ratkaisua vallitsevaan osaajapulaan.

Työmarkkinat kaipaavat lisää ammattiosaajia. Yksityinen ammatillinen koulutus varmistaa, että huippuosaajia löytyy elinkeinoelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. 

TEKSTI | MARIA CARVAJAL   KUVA | JOONA RAEVUORI

Kohtaanto-ongelma kuormittaa monia toimialoja, ja ammattilaisten perään huhuillaan useassa yrityksessä. Työelämälähtöinen koulutus on toiminnan ja kasvun mahdollistaja usealla alalla. 

– Yksityiset ammatilliset oppilaitokset sekä yritysten ja elinkeinoelämän koulutuksen järjestäjät ovat ketteriä toimimaan ja räätälöimään opinnot työelämän tarpeeseen. Työvoiman saatavuushaasteessa jäsenemme ovat avainasemassa tarjoamassa ratkaisuja kasvun haasteisiin. Ilman osaajia ei ole kasvuedellytyksiä, joten toimimme kasvun moottorina elinkeinoelämässä, kertoo Soile Koriseva Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry:stä. 

Keskuskauppakamarin yrityksille teettämässä kyselyssä kartoitettiin yritysten työvoimatarvetta. Vastaajilta kysyttiin, millä koulutusasteilla valmistuneita osaajia yritys tarvitsee eniten. Vastauksista ammatillinen koulutus sai 54,5 prosenttia. Ammattikorkeakoulutettujen osaajien tarve oli 27,7 prosenttia, yliopiston käyneiden 14,2 prosenttia, lukion käyneiden 1,2 prosenttia ja peruskoulun suorittaneiden 2,5 prosenttia. Ammattiosaajien tarve korostui vieden yli puolet äänistä.

– Megatrendinä on, että ihmisillä on monia uria elämänsä aikana, kun elämäntilanteet ja työmarkkina muuttuvat radikaalisti. Tässä ammatillinen koulutus sekä yritysten ja elinkeinoelämän koulutuksen järjestäjät astuvat kuvaan. Ihmiset tarvitsevat uudelleen kouluttamista, täydennyskoulutusta, lisäkoulutusta ja työmarkkinakelpoisuuden vahvistamista jatkuvan oppimisen kautta. Kun täsmäosaaminen varmistetaan ammatillisilla tutkinnoilla tai tutkintoa pienemmillä kokonaisuuksilla sekä lisä- ja täydennyskoulutuksilla, vastataan joustavasti muuttuvan työelämän nopeisiin tarpeisiin, Koriseva sanoo. 

Laatua voidaan arvioida monin erilaisin mittarein

Laatua seurataan työelämävastaavuuden, opiskelijoiden tyytyväisyyden ja työelämän palautteen kautta. Lisämittareina toimivat erilaiset sertifikaatit ja laatukilpailut. Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuudesta on nostettu mediaan repäiseviäkin otsikoita. Tilastotietojen valossa kyse on kuitenkin laadukkaasta koulutuksesta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa laatupalkintokilpailussa vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon voitti EOL ry:n jäsenoppilaitos. Myös moni EOL:n koulutuksen järjestäjä on saavuttanut ISO-laatusertifikaatteja.

– Laatu on noussut tärkeäksi teemaksi, ja sparraamme toisiamme oppilaitosten välillä. Laatuajattelu on kehittynyt läpi koulutuskentän, ja laadun varmistamiseksi tehdään paljon. Motivaatio kehittää laatua on yksityisellä puolella äärimmäisen korkea, EOL ry:n puheenjohtaja Juha Ojajärvi kertoo.

EOL ry toteutti Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvan ammatillisen koulutuksen selvityksen. Sen mukaan Suomen parhaat ammatillisen koulutuksen järjestäjät löytyvät yksityisistä oppilaitoksista.

– Saamme hyviä tuloksia pienemmillä panostuksilla. Yksityiset oppilaitokset toimivat tilastollisesti hyvin taloudellisesti vastatessaan työelämätarpeeseen. Voisi sanoa, että saamme eurolla enemmän aikaan, ja siitä me olemme tietysti ylpeitä, koska resurssit niukkenevat kaikilla toimialoilla, Koriseva kertoo. 

Maailmanluokan osaamista

Yksityiset ammatilliset oppilaitokset palvelevat elinkeinoelämää koko Suomen laajuisesti. Ne ovat keskeisiä toimijoita osaavan työvoiman varmistamiseksi paikkakunnilla, sillä osaajat löytyvät näihin yrityksiin niiden toiminta-alueelta. Yksityisissä ammatillisissa oppilaitoksissa opetetaan monia tärkeitä erikoisaloja. Yksityisten ammattioppilaitosten olemassaolo varmistaa, että osaaminen ei katoa ja ettei osaamis-
alueiden vajeita synny Suomeen. 

– Esimerkiksi kello- ja mikromekaniikan osaamisalalta valmistuu teknologiateollisuuteen mikromekaanikkoja, jotka valmistavat muun muassa syöpätutkimukseen tutkimuslaitteita. Ilman tätä koulutusta Suomessa olisi iso huippuosaajien vajaus lääketeollisuuden ja tekniikan aloilla. Meillä on maailmanluokan osaamista ammatillisessa koulutuksessa, jopa sellaista mitä ei ole muissa maissa, Koriseva sanoo. 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT

Elinkeinoelämän oppilaitokset ry:ssä on yhteensä 39 jäsentoimijaa. Työmarkkinoille tähtäävää ammatillista koulutusta tarjoavat muun muassa alla listatut oppilaitokset:

  • Perho Liiketalousopisto
  • Suomen Diakoniaopisto
  • Business College Helsinki
  • Mercuria Kauppaoppilaitos
  • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus Rateko
  • Raahen Porvari-ja Kauppakoulu
  • Työtehoseura TTS
  • Taitotalo
  • Sykli
  • PAOK – Palvelualan opisto

Haku