Hyppää sisältöön

Älykäs maaseutu mukana vihreässä siirtymässä

Älykäs maaseutu mukana vihreässä siirtymässä

25.10.2022

Kaustisen seutukunta tukee alueen vihreää siirtymää erilaisilla tutkimus- ja kehityshankkeilla, kertoo projektipäällikkö Salla Siivonen. 

Kaustisen seudulla tehdään töitä vihreän siirtymän eteen. Vireillä on merkittäviä energiahankkeita ja maatilat ovat mukana biomassojen kierrätyksessä. 

TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN   KUVA | PATRIK PESONEN

Kaustisen seudun kunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli ovat kehittäneet vuosikymmenten ajan alueen palveluja Keski-Pohjanmaalla. Seutukunnan vuoteen 2026 ulottuva elinvoimaohjelma tukee aluetta uusiutuvien luonnonvarojen tuotannossa ja käytössä.

Mahdollisuuksia löytyy erityisesti maa- ja metsätalousyrityksistä, joita on noin puolet seutukunnan 1400 yrityksestä. Vihreän siirtymän edelläkävijöihin kuuluu Toholammilla karjatilaa pitävä maanviljelijä Ilpo Wennström. 

Suuriin sähkölaskuihin kyllästynyt Wennström pohti, kuinka maatilaa voisi pyörittää edullisemmin. Myös hiilineutraalius kiinnosti. Neljä vuotta sitten hän perusti biovoimalaitoksen maatilan rinnalle. 

Lisää energiaomavaraisuutta

Wennströmin tilalla on 260 lypsävää ja saman verran nuorta karjaa. Liete ja kuiva-aineet menevät navetasta biovoimalaan, jossa hajoamisprosessi tekee niistä biokaasua. Kaasu muutetaan moottorin voimin lämmöksi ja sähköksi. Biokaasuprosessin jälkeen runsaasti fosforia sisältävä kuivajae ja typpipitoinen neste taas hyödynnetään lannoitteina.

– Tällä hetkellä biovoimala tuottaa kaiken tarvitun sähkön ja lämmön. Säästämme myös ison summan ostolannoitteissa. Tänä vuonna säästö on ollut 100 000 euroa.

Tilakohtaisesta biovoimalasta on tullut vetonaula, jota tullaan katsomaan läheltä ja kaukaa. Toistaiseksi biovoimala ei voi myydä energiaa ulos, mutta Wennströmillä on suunnitteilla yhtiömuotoinen laitos, jonka tuottamaa energiaa naapurissa oleva tehdas voisi ehkä tulevaisuudessa käyttää. Toiveena on, että biokaasua saataisiin jatkossa myös liikenteen käyttöön.

Kaustisen seutukunta kannustaa omalta osaltaan maatiloja ja muita yrityksiä siirtymään enenevässä määrin omavaraistalouteen energiantuotannossa. Tavoitteena on, että puolet seudun uusiutuvan energian potentiaalista on hyötykäytössä vuoteen 2030 mennessä. Tätä kautta kehittyisi jatkojalostusta sekä kattava sähkö- ja kaasuautojen lataus- ja tankkausverkosto.

Alueelta löytyy potentiaalia

Huoltovarmuuden parantaminen ja fossiilisista polttoaineista luopuminen vahvistavat maaseudun roolia ja tuovat sinne uusia työpaikkoja ja elinvoimaa. Seutukunta tukee vihreää siirtymää tutkimus- ja kehityshankkeilla laajan kumppaniverkoston kanssa – sekä alueen ihmisten myötämielisellä tuella.

– Maaseutu ei ole pelkästään alkutuotantoon keskittyvä toimintaympäristö, vaan täällä ratkotaan kaikille yhteisiä globaaleja ongelmia, huomauttaa Kaustisen seutukunnan KIERTH2ON 2.0-hankkeen projektipäällikkö Salla Siivonen.

Kaustisen seutukunnassa on valmisteilla useita vihreään energiaan perustuvia suuria projekteja, kuten Lestijärven, Toholammin ja Halsuan tuulipuistohankkeet ja Kaustisen litiumkaivoshanke. Lisäksi alueella on meneillään tietoverkkojen ja digipalveluiden kehittämishankkeita.

kaustisenseutu.fi

Haku