Hyppää sisältöön

Älykäs kaupunki investoi digiajan toimintaympäristöön

Älykäs kaupunki investoi digiajan toimintaympäristöön

16.02.2021

Digitaalisen toimintaympäristön uudistus sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea, tuumaavat Haminan tietoturvapäällikkö Tomi Lampinen ja Acer Finlandin avainasiakaspäällikkö Minna Vääri.

Haminan kaupungin erinomaiset kokemukset koulumaailman digitaalisesta uudistuksesta antoivat sysäyksen myös koko kaupungin julkishallinnon käyttöjärjestelmän vaihtamiseen.

Teksti Pekka Säilä  Kuva Katia Himanen

Haminan voi sanoa olevan Suomen virallinen Google-pääkaupunki. Google perusti Haminaan ensimmäisen palvelinkeskuksen vuonna 2011. Haminan kaupunki vaihtaa myös ensimmäisten suomalaisten kaupunkien joukossa käyttöjärjestelmänsä Googlen  tarjoamaan ratkaisuun. Yhteensä noin tuhatta henkilöä koskettava ohjelmistomuutos tapahtuu vuoden 2021 keväällä. Ohjelmistoinvestointi on osa Haminan Älykäs kaupunki -digiohjelmaa.

– Laitteita ja digitaalista työympäristöä on pilotoitu jo parin vuoden ajan. Tämän kevään aikana kaikilla työntekijöillämme on käytössä Google-ohjelmistot ja myöhemmin myös Chromebook-laitteet, jotka mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta, sillä niiden käyttö tapahtuu Googlen pilvipalvelun kautta. Tällöin ohjelmistot eivät vaadi myöskään asennuksia, vaan ainoastaan keskitettyä ylläpitoa. Myös kaikki päivitykset hoituvat taustalla huomaamatta, kertoo Haminan kaupungin tietoturvapäällikkö Tomi Lampinen.

Chromebook-hankinnoilla selviä kustannussäästöjä

  • Laitehankinnat ovat ajankohtaisia nyt myös julkishallinnossa etätöiden yleistyttyä entisestään. 
  • Monet työyhteisöt ovat joutuneet pohtimaan uudelleen digitaalisen toimintaympäristön toimivuutta.
  • Googlen toimintaympäristö on helppo ottaa käyttöön, ja se mahdollistaa pilvipalveluiden joustavan käytön sekä tietoturvan.
  • Kustannussäästöjä hakevien koulujen mukaan PC:n hinnalla on voitu hankkia kaksi Chromebookia.
  • Chromebook-valikoimasta löytyy koneita myös vaativaan käyttöön ja kokoonpanot ovat valittavissa käyttötarpeen mukaan.
  • Acer on markkinajohtaja Chromebook-kategoriassa Suomen lisäksi esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa.

Tietoturvaa pilvipalveluilla

Haminan kouluissa on ollut jo usean vuoden ajan yhteensä 2500 Googlen Chromebookia käytössä, joten kokemusta riittää myös käytännön työskentelystä. Koulukäytössä Chromebookit ovat osoittautuneet toimintavarmoiksi laitteiksi. Julkishallinnossa tarvitaan koulumaailmaa suorituskykyisempää kalustoa, joita laitteiston toimittava Acer Finland pystyi Lampisen mukaan tarjoamaan aina kunkin käyttötarpeen mukaan.

– Laitteet eivät vaadi ohjelmistoasennuksia, vaan kaikkea dataa hallinnoidaan pilvipalvelun kautta. Näin aineistot eivät joudu myöskään vääriin käsiin, vaan pysyvät aina salasanan takana. Omat tiedostot ovat saatavilla myös toisen Chromebook-laitteen kautta omaa salasanaa käyttämällä, eli työskentely ei ole myöskään sidottu yhteen laitteeseen, Lampinen toteaa.

Googlen toimintaympäristö ja työkalut mahdollistavat myös vaivattoman tiedonjaon. Useampi ihminen voi työstää samaa dokumenttia, mikä tuo helpotusta esimerkiksi etätyöskentelyyn. Lampinen uskookin, että käyttäjälähtöinen sekä joustava työympäristö lisää myös työntekijöiden hyvinvointia ja antaa enemmän aikaa myös työstä palautumiseen.

– Digitalisaation avulla haluamme sujuvoittaa myös kaupunkilaisten arkea ja asiointia, kun erilaisia julkishallinnon käyttöympäristöjä voidaan rakentaa entistä käyttäjäystävällisemmäksi. Älykkäästi rakennettu tietoturva, helppo käyttöönotto ja keskitetyt laitehankinnat tuovat kaupungille myös pitkällä aikavälillä selkeää säästöä, Lampinen korostaa.

Hän toivoo, että Haminan Älykäs kaupunki -ohjelman myötä digitaalinen yhteistyö tulee toimimaan entistä paremmin myös yli kuntarajojen, kun muutkin kaupungit päätyvät uudistamaan omia digitaalisia toimintaympäristöjään.

Haku