Hyppää sisältöön

Älä hukkaa kriisikokemusta oppimisen mahdollisuutena

Älä hukkaa kriisikokemusta oppimisen mahdollisuutena

10.05.2022

Opi kriisistä -työpajamenetelmän tarkoitus on auttaa organisaatiota hyödyntämään kriisin suoma mahdollisuus uudistua.

Toiminnan häiriönsietoja sopeutumiskyvystä on tullut merkittävämpiä tekijöitä organisaatioiden menestykselle. Kriisikokemukset on tärkeä hyödyntää, jotta sopeutumiskyky voi kasvaa.

TEKSTI JA KUVA | SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO

Kriisi haastaa organisaation reagoimaan ja sopeutumaan ripeästi. Päätöksiä on tehtävä nopealla aikataululla, ja tilanteeseen liittyy yleensä huomattavan paljon epävarmuutta. Se pakottaa rakenteita, prosesseja ja ihmisiä muuttumaan ja sietämään epävarmuutta ja -vakautta. Tämä voi paljastaa organisaation kulttuurista yllättäviäkin asioita. Jossain asioissa sieto- ja sopeutumiskykyä ei koetella ollenkaan, toisissa taas voidaan joutua venymään selvästi pidemmälle kuin ennakoitiin.

Kriisi tuo organisaation osista esiin sellaisia piirteitä, joita se ei ole normaalin toiminnan aikana aiemmin kohdannut. Jokin vähäpätöisenä pidetty asia voi kriisin aikana osoittautua kriittisen tärkeäksi – ja jokin elintärkeäksi koettu asia voikin olla kriisissä yllättäen melko mitättömässä roolissa. 

Jotta organisaatio voi kehittää vahvuuksiaan ja parantaa heikkouksiaan varautumisessaan eri häiriöihin, havainnot on koottava yhteen. Havaintojen ympärillä käytävän keskustelun myötä organisaatio pystyy tarkastelemaan kehitystarpeitaan sekä tunnistamaan vahvuuksiaan asioissa, joissa suoriuduttiin hyvin.

Tukea organisaatioille kriisin jälkeiseen aikaan

Suomen Palopäällystöliiton kehittämän Opi kriisistä -työpajamenetelmän tarkoituksena on tukea organisaation siirtymistä kriisin jälkeiseen aikaan ja auttaa organisaatiota hyödyntämään kriisin suoma mahdollisuus uudistua. Menetelmän avulla organisaatio parantaa kykyään ennaltaehkäistä ja kohdata kriisejä tulevaisuudessa, sekä vahvistaa kriisin aikana syntyneitä toimivia toimintamalleja.

Työpajatyöskentely ei kuitenkaan poista sitä, että kriisitilanteen jalostaminen opeiksi vaatii organisaatiolta, tiimeiltä ja yksilöiltä kykyä reflektoida. On kyettävä kohtaamaan vaikeitakin asioita, mutta vähintään yhtä tärkeää on nostaa esiin onnistumisia.

Jotta kokemus johtaa muutokseen, kriisistä oppiminen vaatii lisäksi aitoa tahtoa uudistua. Jos tässä onnistutaan, on organisaatiolla jatkossa paremmat edellytykset häiriöiden kohtaamiseen ja osaamista käsitellä vaikeitakin kokemuksia kehitysmyönteisesti. Kriisin jälkeen on hahmotettava erilaisia kehityssuuntia ja skenaarioita tulevaisuuden varalle. Ovatko asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet yhä ennallaan? Ovatko kilpailijoiden kyvykkyydet aiemmalla tasolla? Miten kriisi muokkaa organisaatiota ja sen toimintaa?

Opi kriisistä -työpaja voidaan toteuttaa virtuaalisesti tai lähitilaisuutena. Koulutuksen kesto riippuu osallistujajoukon koosta, mutta koulutuksen minimikesto on kahdeksan tuntia. Työpajat sisältävät sekä vuorovaikutuksellista ryhmätyötä että yksin työskentelyä. Oppimisen tukena käytetään Opi kriisistä -työtilaa, joka tukee kriisiajan yksilöllistä tarkastelua. Tarvittaessa oppimista voidaan tukea myös organisaatiolle räätälöidyllä kyselyllä, joka syventää kriisikokemuksen ja siitä syntyneiden kehittämisideoiden kartoittamista entisestään.

Haku