Hyppää sisältöön

Aktiivihiili on suodatusprosessien supersankari

Aktiivihiili on suodatusprosessien supersankari

26.06.2023

Haarlalla on vuosikymmenien kokemus aktiivihiiliratkaisujen toimittamisesta muun muassa vedenkäsittelylaitoksille ja elintarviketeollisuuteen.

Aktiivihiili on puhdasta, huokoista hiiltä, joka pyydystää epäpuhtauksia tehokkaasti päästäen kuitenkin puhdistetun ilman tai nesteen lävitseen. Aktiivihiilellä on lukuisia käyttökohteita. Se soveltuu esimerkiksi juomaveden ja kierrätettävien tai käsiteltävien jätevesien suodatukseen, ilmavirtojen kaasujenpuhdistukseen ja hajujen poistoon.

TEKSTI ja kuva haarla


Aktiivihiiltä voidaan valmistaa esimerkiksi puusta, kivihiilestä tai kookospähkinän kuoresta. Alkuperä vaikuttaa aktiivihiilen suodatusominaisuuksiin, ja eri raaka-aineista valmistetut aktiivihiilet soveltuvatkin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Puupohjaisen aktiivihiilen sisällä olevat huokoset ovat suurehkoja, joten tietyt suuripartikkeliset epäpuhtaudet tarttuvat siihen muita aktiivihiilityyppejä paremmin. Kivihiilipohjainen aktiivihiili taas on rakenteeltaan tiheämpää ja kestää hyvin rasitusta. Sen takia se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi juomaveden käsittelyyn. Kookospohjainen aktiivihiili taas on erityisen hyvä puhtautta vaativissa sovelluksissa, koska sen tuhkapitoisuus on hyvin matala. Kookoshiili on kuitenkin tiheää, eikä siksi sovellu suurempien epäpuhtauspartikkelien nappaamiseen. Kokeilujen ja laboratorionäytteiden perusteella pystytään määrittelemään kuhunkin prosessiin sopivin aktiivihiili, mutta Haarlalta saa myös kokemuksiin perustuvaa tukea oikean hiilivalinnan lähtökohdaksi.

Aktiivihiilen käsittely valmistusvaiheessa

Valmistusvaiheessa aktiivihiiltä voidaan käsitellä eri tavoin sen ominaisuuksien parantamiseksi. Agglomeroitu aktiivihiili saadaan tehokkaammaksi jauhamalla hiilipartikkeli ensin pulveriksi ja kokoamalla se sitten sidosaineilla uudelleen partikkeleiksi. Agglomerointiprosessin myötä aktiivihiilen aktiivinen pinta-ala kasvaa ja sen vettymisominaisuudet sekä adsorptiokyky paranevat. Happopesty aktiivihiili taas tarkoittaa aktiivihiiltä, josta on poistettu happopesemällä veteen liukeneva tuhka. Niinpä hiilestä ei käyttöönotossa pääse liukenemaan epäpuhtauksia, mikä mahdollistaa paremman pH-kontrollin suodattimessa sekä lyhyemmän käyttönottopesun. Impregnoitu aktiivihiili käsitellään kauttaaltaan kemikaalilla, jonka ominaisuuksia hyödynnetään nesteen tai kaasun käsittelyyn suodatuksen aikana. Impregnointi lisää hiilen selektiivisyyttä tiettyjä epäpuhtauksia kohtaan. Impregnoitu aktiivihiili sopiikin hyvin esimerkiksi rikkivetykaasujen tai elohopean suodatukseen.

Aktiivihiilien luokittelu eri raekokoihin

Valmistusvaiheessa aktiivihiilestä saadaan erikokoisia partikkeleita. Nämä partikkelit seulotaan siivilöiden läpi. Niin sanottu Mesh-luku kertoo aktiivihiilen partikkelikoosta. Mitä suurempi Mesh-luku, sitä pienempiä partikkelit ovat.

Aktiivihiilet voidaan luokitella eri ryhmiin partikkelikokonsa ja -muotonsa perusteella. Rakeista aktiivihiiltä (Granular Activated Carbon, GAC) käytetään nesteiden ja kaasujen käsittelyssä epäpuhtauksien, hajujen ja värien poistamiseen. Se vaatii pitkän kontaktiajan puhdistettavan aineen kanssa esimerkiksi kiinteässä suodattimessa, ja sen raekoko on yleensä 0,2–5 millimetriä. Pulveroitu aktiivihiili (Powdered Activated Carbon, PAC) soveltuu puolestaan esimerkiksi savukaasujen puhdistukseen polttolaitoksissa tai nopeaan nestemäisen aineen puhdistamiseen. Sen kontaktiaika käsiteltävän aineen kanssa on lyhyt; aktiivihiili syötetään virtaavaan nesteeseen tai kaasuun, josta se sitten suodatetaan pois ennen seuraavaa prosessivaihetta. Pulveroidun aktiivihiilen partikkelikoko on pieni, yleensä alle 0,045 millimetriä. Pellettipuristettu aktiivihiili (Pellet Activated Carbon) on tehokas esimerkiksi VOC (Volatile Organic Compound) -yhdisteiden, rikkiyhdisteiden tai ammoniakin poistoon kaasuista. Pelletit vaativat toimiakseen kiinteät suodattimet, joista käsiteltävä aine kulkee läpi. Sylinterinmuotoiset pelletit ovat halkaisijaltaan yleensä 3 tai 4 millimetriä. Suuret pelletit tarjoavat kaasusovelluksiin prosessietua niiden aiheuttaman verrattain pienen painehäviön vuoksi.

Vastuullista aktiivihiiltä

Haarlalla on vuosikymmenien kokemus aktiivihiiliratkaisujen toimittamisesta muun muassa vedenkäsittelylaitoksille ja elintarviketeollisuuteen. Panostamme erityisesti aktiivihiilen vastuullisuuteen. Kumppanimme Chemviron Carbon kuuluu maailman suurimpiin ja vastuullisimpiin aktiivihiilitoimijoihin. Yritys onkin saavuttanut EcoVadis-vastuullisuusluokituksen platinatason, johon yltää vain 1 prosentti kaikista EcoVadiksen arvioimista yrityksistä. Uuden aktiivihiilen lisäksi tarjoamme Chemviron Carbonin kanssa kattavia aktiivihiilen reaktivointipalveluita.

haarla.fi

Haku