Hyppää sisältöön

Ainutlaatuinen tietoturvaprojekti Pietarsaaressa

Ainutlaatuinen tietoturvaprojekti Pietarsaaressa

3.01.2022

Centria-ammattikorkeakoulun SecuBot-tietoturvahankkeen projektipäällikkö Joni Jämsä kertoo, että hankkeen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ongelmanratkaisussa.

Korkeakoulujen kanssa kehitetyt hankkeet luovat liiketoimintaa ja osaamista. Centria-ammattikorkeakoulu kehittää tietoturvaratkaisuja ainutlaatuisessa laboratorioympäristössä Pietarsaaressa.


TEKSTI | LAURA PALOVUORI   KUVA | CENTRIA

Centria-ammattikorkeakoulussa toimiva SecuBot-tietoturvaprojekti on tehnyt yhteistyötä yrityksien kanssa Pohjanmaalla. Snellmanin Lihanjalostus Oy on yksi niistä.

– Elintarvikeala asettaa tekniikan toimivuudelle kovan haasteen. Kaikki tilaukset, tuottajat ja myyjät ovat riippuvaisia tietotekniikan toimivuudesta. Meillä on päivittäin useita tuhansia tilauksia. Kaiken on toimittava automaattisesti, kukaan ei voi näppäillä näin paljon tilauksia käsin. Tuotteiden säilyvyyden vuoksi kaiken on toimittava mutkattomasti, katkoksia ei vain saa tulla, Snellmanin IT-päällikkönä toimiva John Aspnäs kertoo.

IT-päällikön toimenkuvaan kuuluvat ongelmien ratkaisujen lisäksi kokoukset ja projektien vetäminen. Yrityksen toimintaa täytyy kehittää koko ajan. Uusien toimipisteiden ja asiakkaiden pitää päästä mutkattomasti samaan tilausjärjestelmään mukaan. 

– Kun Centriasta otettiin yhteyttä, lähdimme heti mukaan. Tietoturva-asiat olivat juuri silloin hyvin ajankohtaisia. Oli hyvä hetki ottaa vastaan tutkimusapua korkeakoululta. Saimme apua laitteiden ja ohjelmien tietoturvaskannaukseen. Tietoturvatestaajat löysivät muun muassa vanhojen, päivittämättömien ohjelmistojen haavoittuvuuksia. Hankkeen puitteissa oli tutkittu ja testattu ohjelmistoja, joten teimme muutokset suositusten mukaan. Päivitykset saatiin saman tien otettua käyttöön.

Lähtökohdat yritysten tarpeissa

Centrian tietoturvan pilotti SecuBot on hyvä esimerkki hankkeesta, jonka lähtökohdat ovat yritysten tarpeissa, kuvailee erikoissuunnittelija Johanna Leppänen Pohjanmaan liitosta.

– Pk-yrityksissä uuden teknologian hankinta ei välttämättä ratkaise ongelmaa, jos ei ymmärretä teknologian hyödyntämismahdollisuuksia. Korkeakouluilla onkin tärkeä rooli tässä kehittämistyössä.  Korkeakoulujen etu on myös niiden kyky puolueettomaan kehitystyöhön, Leppänen toteaa. 

Tietoturvahankkeessa on luotu ainutlaatuinen laboratorioympäristö, joka on tuottanut konkreettisia tuloksia yrityksille. Sen myötä on myös korkeakoulun oma osaaminen kasvanut. Laboratorio jatkaa toimintaansa myös hankkeen jälkeen tarjoamalla muun muassa kyberturvallisuusosaamista alueen yrityksille. 

– Parhaiten onnistuneet hankkeet tuovat lisäarvoa monen eri alan yrityksille, niin suurille kuin pk-yrityksille. Suurilla yrityksillä on usein itsellään resursseja tehdä kehitystyötä, mutta hankkeiden lisäarvo tuleekin verkostoitumisesta. Kun koko arvoketju on mukana kehitystyössä, hyötyvät siitä monet tahot. Parasta olisi tietysti, jos yritykset voisivat hankkeen jälkeen käyttää kertynyttä osaamistaan luomalla uutta liiketoimintaa ja innovaatioita, Leppänen kuvailee.

Aspnäs on samoilla linjoilla Leppäsen kanssa ja hänen mukaansa SecuBot-hankkeesta on ollut muutakin hyötyä, sillä sen myötä on kasvanut oivallinen yhteistyöverkosto. On tärkeää tietää, mitä muut tekevät. Verkoston avulla saa oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Tässä pysyy myös itse aktiivisena.

SecuBotin projektipäällikkönä toimiva, lehtori Joni Jämsä muistuttaa, että Centrian tehtävänä on paitsi korkeakouluopetus, myös tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä aluekehitys. 

– Olemme joka päivä läsnä yritysten ongelmissa ja pyrimme ratkaisemaan niitä, Jämsä pohtii.

Haku