Hyppää sisältöön

Aikaa ihmisten johtamiselle

Aikaa ihmisten johtamiselle

8.02.2022

Freian toimitusjohtaja Antti Äikäs, Beelyn hallituksen puheenjohtaja Timo Yli-Salomäki ja Freian yritysjohdon valmentaja Virpi Ojakangas tietävät tulevaisuuden johtajan menestystekijät.

Yritysjohdon katse on suunnattu strategiaan ja kasvuun. Samaan aikaan asiakkaat ja markkinat vaativat sopeutumista. Johtamisen haasteet ja huoli henkilöstön jaksamisesta pohdituttavat monissa organisaatiossa.

TEKSTI | JOONAS RANTA KUVA | MIKKO SUUTARINEN

Johtajuuden tarve on murroksessa. Muuttuva työelämä ja joustavat mahdollisuudet tehdä työtä paikasta riippumatta ovat antaneet mahdollisuuden reflektoida omaa elämää – niin vapaa-ajan kuin työn osalta. Vaikka operatiiviset hommat hoituvat mallikkaasti, voi organisaation pinnan alla kyteä. Moni yrityspäättäjä kipuilee sen kanssa, ettei ihmisten johtamiselle jää riittävästi aikaa.   

Minkälaista johtajuutta tulevaisuudessa tarvitaan? Tähän kysymykseen on etsinyt vastausta johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen erikoistunut Freia Oy.  

– Tulevaisuuden johtaja osaa kirkastaa strategian ja tavoitteet alati muuttuvassa toimintaympäristössä toteaa Freian toimitusjohtaja
Antti Äikäs.

– Johtoryhmässä keskitytään strategian toimeenpanoon ja operatiivisiin toimiin. Nyt kannattaisi myös huomioida, miten varmistaa laadukas ihmisten johtaminen ja miten vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta koko organisaatiossa.

Ulkomailla ja Suomessa puhututtaa suuri irtisanoutumisen uhka ”The Great Resignation”, joka näkyy yrityksille työvoimapulana tai vaihtuvuuden kasvuna. Ilmiön vaikutukset johtamiseen ovat kahdensuuntaiset. Työntekijät odottavat omilta esihenkilöiltään arvostusta ja ihmiskeskeistä johtamista. Hyvä johtaminen taas vahvistaa henkilön sitoutuneisuutta organisaatioon.

– Tuoreen Dreams-tutkimuksemme perusteella sama pätee myös johtajiin itseensä. Tärkein sitouttava tekijä kaikissa johtajarooleissa on työn mielekkyys, merkityksellisyys ja luottamuksen tunne.

Freian toteuttamaan yritysjohdon Dreams-tutkimukseen vastasi yli 220 päättäjää Suomesta ja ulkomailta. Suurin vastaajaryhmä oli toimitusjohtajat.

– 78 prosenttia vastaajista nimesi tulevaisuuden tärkeimmäksi johtamistaidoksi ihmisten johtamisen. Näkemys oli yhteinen kaikille johtajarooleille, Äikäs avaa

Kohti yhteistä menestystä

Hyvä johtajuus muuttuu työelämän tarpeiden mukana. Kun johtaminen ennen oli keskitettyä ja hierarkkista, määrittävät työelämää tänä päivänä vahvemmin verkostojen, tiimien ja virtuaalisuuden kasvava merkitys. Menestys saavutetaan vain yhteen hiileen puhaltamalla. Tämä
taas vaatii tunnetasoista sitoutumista organisaation missioon ja tavoitteisiin.

– Jokaiselle työntekijälle oma perustehtävä tulee olla kirkas ja omia vahvuuksia vastaava. Sitoutuminen organisaation strategiaan ei kuitenkaan tapahdu numeroiden tai johdon Powerpoint-esitysten kautta, painottaa Freian yritysjohdon valmentaja Virpi Ojakangas.

Ihmisten onnistuneessa johtamisessa on aina lopulta kyse läsnäolosta.

Freian yritysjohdon valmentaja Virpi Ojakangas

Ojakankaan mukaan esihenkilöiden kyky edistää työntekijöiden syvempää motivaatiota kuuluu modernin johtajan perustaitoihin. 

– Mikä tässä työssä on ihmisille tärkeää? Mitä strategia tarkoittaa minun tehtävässäni? Arkijohtamisen haasteissa puolestaan korostuvat oikeudenmukainen päätöksenteko, empatia ja tunnetaidot.

Ajankäyttöön kaivataan uudelleen ajattelua

Kiire on aito este hyvälle johtamiselle. Vaikka hybridityö on vapauttanut ajankäyttöä, ei johtajien kiire ole helpottunut vaan jopa päinvastoin.

– Esihenkilöitä kuormittaa jatkuva saatavilla olon tarve ja lukuisat palaverit. Viestejä satelee ja järjestelmät kahlitsevat. Kuka olisi rohkea ja irrottaisi näistä aikaa ihmisten johtamiseen? Olisi toivottavaa, että työntekijän uratavoitteista puhuttaisiin ennen irtisanoutumista, Ojankangas linjaa.

Dreams-tutkimuksen tuloksien perusteella 43 prosenttia johtajista kaipaa juuri tällä hetkellä kipeästi ratkaisua johtamisen haasteisiin. Kaipuuta ihmisten johtamiseen on, mutta samalla on pelko, että siihen kuluva aika on jostakin muusta pois.

– Autamme organisaatioita ottamaan ajan strategiaa tukevan toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen aina johtoryhmästä työnjohtoon. Kalenteria ei tarvitse raivata tyhjäksi, vaan tuki on sovitettavissa arjen johtamistilanteisiin ja -käytänteisiin, Äikäs kuvailee.

– Jo tunnin liiketoimintalähtöinen sparraus voi kirkastaa omaa ajattelua, Ojakangas jatkaa.

Freialla johtamisen kehittäminen ei perustu ismeihin, vaan avainihmisten sitouttamiseen sekä päätöksenteko- ja toimeenpanokyvyn vahvistamiseen.

– Johtajana kasvaminen on elämänpituinen polku ja edellyttää reflektiota ja palautetta muilta. Onnistuneessa ihmisten johtamisessa on aina lopulta kyse läsnäolosta, Ojakangas muistuttaa.

Haku