Hyppää sisältöön

Agentti, joka saa jätteet kiertoon

Agentti, joka saa jätteet kiertoon

30.03.2023

Kierrätysagentin perustaja Iiro Kankaansyrjä lupaa, että yritys etsii asiakkailleen parhaat mahdolliset kumppanit jätejakeiden käsittelyyn, jolloin myös jätehuollon kustannukset laskevat.

Mitä useampi jätehuoltoyritys otetaan mukaan tuottamaan palveluita, sitä paremmat tulokset materiaalien kierrättämisen ja kustannusten kannalta saadaan.

TEKSTI JA KUVA I TSEVNI 

Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, jätehuoltoalan tehtävänä ei ole vain hävittää jätteitä vastuullisesti ja turvallisesti. Maailma on siirtynyt aikaan, jossa resurssit, myös raaka-aineet, ovat entistä rajallisemmat ja jätteiden prosessoiminen kierrätettäväksi on tärkeämpää kuin koskaan ennen. 

Jätehuoltoalan rooli on keskeinen: Se vastaanottaa tehokkaasti eri toimialojen yritysten sekä kotitalouksien jätteet ja prosessoi ne tavoilla, joiden kautta mahdollisimman suuri osa materiaaleista päätyy raaka-aineena takaisin käyttöön. Tämä vaatii myös jätteen käsittelijöiden ja jätteen tuottajien välistä kommunikointia, jotta vältetään sekoittamasta materiaaleja, joita ei yhdessä kerättynä voida kierrättää.

Satojen yritysten jätehuollon uudistanut toisen sukupolven perheyrittäjä ja Kierrätysagentin perustaja Iiro Kankaansyrjä kertoo törmänneensä haasteeseen jo vuosia sitten. 

– Jos katsomme yhteiskunnassa parhaiten kiertäviä jakeita, vaikka metallia, havaitsemme, että aina on ollut yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet metallin kierrättämiseen. Parhaat tulokset materiaalien kiertämisen sekä jätehuollon kustannusten kannalta saadaan ottamalla useampi jätehuoltoyritys tuottamaan palveluita. Esimerkiksi, jos vieressä on biokaasulaitos, ei biojätettä kannata antaa jätehuoltoyrityksen kuljetettavaksi sille viereiselle biokaasulaitokselle. Samanlaisia lainalaisuuksia on suuressa osassa jätejakeita. Erikoistuminen tehostaa toimintaa, Kankaansyrjä korostaa.

Keskittyneisyys haasteena

Jätehuollon suurena haasteena on alan keskittyneisyys. Jätteen tuottajat, kuten teollisuus, logistiikka-ala, kauppakeskukset ja liikekiinteistöt sekä kunnat ja kaupungit haluavat ostaa jätehuollon palvelunsa yhdeltä toimijalta. 

– Tämä johtaa siihen, että jätehuollon palveluita ostetaan vain suurilta yrityksiltä, sillä vain ne pystyvät tarjoamaan koko palvelutarjonnan. Jätteen tuottajien halu keskittää toimintojaan on johtanut siihen, että erikoistuneilla jätehuoltoyrityksillä on käytännössä vastassaan lasikatto, riippumatta niiden toiminnan laajuudesta sekä siitä, miten tehokkaasti, hiilineutraalisti ja poikkeavasti ne pystyvät käsittelmään syntyneet jätteet.

Kankaansyrjän mielestä erikoistuneita jätehuoltoyrityksiä käyttämällä jätehuoltoala uudistuisi huomattavasti nopeammin ja kehittyisi entistä paremmalle tasolle, jota ympäröivä yhteiskunta myös kipeästi tarvitsisi. Jätteen tuottajien on nykyään mahdollista aloittaa jätehuollon kehittäminen ostamalla palveluita eri osa-alueisiin erikoistuneilta jätehuollon toimijoilta. Jätehuollon kehittämiseen on paras valita osaava kumppani, jolla ei ole siteitä jätehuoltoyrityksiin. 

– Asioinnin vaivattomuudesta tai raportoinnin helppoudesta ei tarvitse luopua, kun jätehuollon keskittää meille, Kankaansyrjä jatkaa. 

Kierrätysagentti onkin kehittänyt tekoälyä hyödyntävän alustan, joka on myös yhteensopiva hallinnoimaan jätehuollon toimintoja kaikkien muiden markkinoilla toimivien yritysten kanssa. 

Kierrätysagentilla etsimme aina asiakkaillemme parhaat kumppanit syntyvien jätejakeiden käsittelyyn, mikä puolestaan alentaa tällä tavoin jätehuollon kustannuksia. Samalla huomattavasti isompi osa jätteistä tulee hyödynnettyä muulla tavoin kuin polttamalla tai ajamalla penkkaan, Kankaansyrjä summaa.

Haku