Hyppää sisältöön

Ääninuohous pitää kattilan puhtaana

Ääninuohous pitää kattilan puhtaana

23.02.2022

Nirafon Oy:n projekti-insinööri Tero Salokuusi kertoo, että ääninuohouksen käyttökustannukset ja energiankulutus ovat selvästi pienemmät kuin höyrynuohouksessa.

Nirafon Oy:n ympäristöystävällinen ja käyttökuluja pienentävä ääninuohousjärjestelmä on täsmäratkaisu uusiutuvan energian käyttöön siirtyville prosessi- ja energiateollisuuden yrityksille. 


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | LASSE LEHTO

Lahtelaisen Nirafon Oy:n projekti-insinööri Tero Salokuusen mukaan energia- ja prosessiteollisuuden yleisesti käyttämät höyrynuohousjärjestelmät ovat ongelmissa, kun energiantuotannossa aletaan lisätä uusiutuvien, biopohjaisten polttoaineiden käyttöä. Puun ja puupohjaisten polttoaineiden synnyttämä takertuva tuhka muodostaa nopeasti eristävän kerroksen lämmönsiirtopinnoille. Höyrynuohouksen tavanomainen toistoväli ei riitä pitämään kattilajärjestelmää puhtaana. 

– Ääninuohouksen käyttökustannukset ja energiankulutus ovat selvästi pienemmät kuin höyrynuohouksessa. Siksi nuohous voidaan toistaa useammin. Kattilan pysyessä puhtaampana lämmönsiirto tehostuu ja polttoaineesta saatava hyötysuhde paranee. Energiaa ei mene hukkaan myöskään nuohoushöyrynä. Yritys voi saada energiatukea siirtyessään höyrynuohouksesta ääninuohoukseen, Salokuusi kertoo.

Vedetön ääninuohous ei myöskään aiheuta eroosiota, korroosiota tai mekaanista rasitusta kattilajärjestelmään kuten höyrynuohous. Tämä vähentää oleellisesti kattilan huollon tarvetta ja pidentää sen käyttöikää.

Soveltuu kaikkiin voimalaitoksiin

Ääninuohouksessa kattilajärjestelmän savukanavan seinään kiinnitetyt puhdistuslaitteet tuottavat ääniaaltoja, jotka saavat lämmönsiirtopinnoille kiinnittyneet tuhka-, kuona- ja nokipartikkelit värähtelemään ja irtoamaan. Ääninuohouksella pidetään SCR-reaktorin katalyyttikennostot puhtaina ja voidaan tehostaa letkusuodattimien toimintaa. Nuohous toteutetaan automatisoidusti kattilan ollessa ajossa. Nuohous on tarpeen vaatiessa toistettavissa esimerkiksi parin minuutin välein.

Nirafonin paineilmalla toimivat ääninuohoimet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila on alhaisempi ja joihin kertyy kuivaa sekä irtonaista tuhkaa. Kohteissa, joissa lämpötila on suurempi ja nuohottavana on osittain sulaa tuhkaa, käytetään Nirafonin kehittämää NCSD-kaasupulssinuohointa. Se pystyy tuottamaan yli 170 desibelin äänenpaineen polttamalla pieniä määriä kaasua. 

– Tuotteillamme voidaan kattaa kaikkien kattilajärjestelmien nuohoustarve. Olemme toteuttaneet ääninuohousjärjestelmiä yhden megawatin voimaloista aina yli 1000 megawatin voimaloihin. Ääninuohouksella saavutetaan samanlaiset hyödyt laitoksen koosta riippumatta. Ainoana ääninuohointoimittajana pystymme valmistamaan nuohousratkaisuja sovelluksiin, joiden lämpötila nousee jopa 1500 celciusasteeseen.

Ääninuohous vähentää kattilan huollon tarvetta ja pidentää sen käyttöikää.

Räätälöidysti asiakastarpeeseen

Salokuusi kertoo ääninuohousjärjestelmän olevan hankintahinnaltaan samaa tasoa tai hieman halvempi kuin höyrynuohousjärjestelmä. Ääninuohousjärjestelmän asennuskustannukset ovat kuitenkin huomattavasti edullisemmat. Ääninuohoimilla voidaan toteuttaa kohteen nuohous kokonaisuudessaan tai täydentää vaivattomasti olemassa olevaa nuohousjärjestelmää.

Vuonna 1986 perustettu Nirafon Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa asiakastarpeeseen räätälöityjä akustisia nuohousjärjestelmiä ja -laitteita. Järjestelmät ovat pitkäikäisiä ja niihin on saatavissa huoltopalvelu sekä varaosia. 

Haku