Ammattilainen tuo apua nuorelle urheilijalle

Ammattilainen tuo apua nuorelle urheilijalle

Sertifioitu urheilufysioterapeutti Simone Kallonen kuvaa nyrkkeilijä Elina Gustafssonin harjoittelun liikerataa. Valmentaja Erik Piispa seuraa harjoittelua taka-alalta.

Ammattilainen tuo apua nuorelle urheilijalle

Urheilufysioterapia on paljon muuta kuin fysioterapialiikkeitä ja hierontaa. Tuloksia syntyy, kun fysioterapia yhdistetään kiinteästi valmennukseen.

Teksti Elisa Salama  Kuva Juha Arvid Helminen

Lasten ja nuorten tavoitteellinen urheiluharrastus nousee mediassa usein esille liiallisiksi koettujen harjoitusmäärien kautta. Onko näin, urheilevatko lapset liikaa?

– Päinvastoin. Urheilufysioterapeutti näkee vastaanotollaan useammin liian vähäisestä harjoittelusta johtuvia vammoja, taustoittaa sertifioitu urheilufysioterapeutti Vesa Kuparinen.

Erityisesti alaselän rasitusvammat ovat yleisiä. Kun arki on passiivista ja lajiharjoittelu yksipuolista, on liikuntaa kokonaisuuden kannalta liian vähän. Tämä lisää vammariskiä. Olympiakomitean vastuufysioterapeutti ja Suomen Urheilufysioterapeutit SUFT ry:n puheenjohtaja kannustaa monipuoliseen harjoitteluun lajin sisällä tai usean lajin harrastukseen. Myös nuoren arkeen tulisi lisätä liikettä, sillä yksin koululiikunta ei riitä lajiharrastuksen tueksi. Kuparinen katsoo myös, että nuoren kokonaistilanne ratkaisee.

– Usein murrosiässä lisätään harjoitusmääriä. Puberteetti on kuitenkin isojen muutosten aikaa paitsi fyysisesti, myös nuoren arjessa. Tällöin kokonaiskuormitus voi kasvaa yllättävän suureksi. Olisikin hyvä, jos jo lapsuudessa liikuttaisiin runsaasti. Näin herkässä murrosvaiheessa harjoittelua voi muokata hallitusti ilman, että harjoittelun tehokkuus kärsii, Kuparinen huomauttaa.

Kokonaisuus ratkaisee

Sertifioitu urheilufysioterapeutti on ammattinimike, joka takaa, että fysioterapeutilla on sekä koulutus että työkokemus urheilun parista. Sertifioitu ammattilainen työskentelee urheilijoiden kanssa ja ymmärtää ihmisen liikkumista sekä erilaisia kuormitustekijöitä.

Kuparinen peräänkuuluttaa etenkin kokonaisuuden huomioimista yhteistyössä valmennuksen kanssa.

–Isoin nuoren urheilijan terveyteen vaikuttava tekijä on arki, jossa urheilu on yksi osa. Urheilufysioterapeutti auttaa valmentajaa huomiomaan harjoittelun lisäksi elämän muut kuormitustekijät.

Urheilufysioterapeutista on hyötyä erityisesti muutosten aikana. Esimerkiksi valmentajan vaihto, harjoitusmäärien lisääminen tai koulusta toiseen siirtyminen voi olla tällainen muutos.

Urheilijan etu edellä 

  • Sertifioitu urheilufysioterapeutti omaa ammattitutkinnon lisäksi työkokemusta urheilun parista.
  • Ammattilainen on apuna urheilijan harjoittelussa ehkäisten rasitusvammoja ja liikaa kuormitusta.
  • Tiivis yhteistyö valmentajan kanssa takaa urheilijalle parhaan mahdollisen suorituskyvyn kilpailutilanteessa.

Huomioi lajin vaatimukset

Urheilufysioterapeutti auttaa paitsi harjoittelussa, myös jo sattuneen loukkaantumisen tai vamman hoidossa. Tavoitteena on palauttaa nuori lajin pariin hallitusti niin, että ominaisuudet ovat jopa paremmassa kunnossa kuin ennen loukkaantumista, tiivistää SUFT ry:n toiminnanjohtaja Simone Kallonen.

Olennaista vammasta kuntoutumiseen on terveyttä edistävä liikkuminen myös toipumisaikana. Ammattitaitoinen fysioterapeutti huomioi lajin vaatimukset. Avain on toipumisajan liike, joka paitsi tukee palautumista, myös kehittää eteenpäin, Kallonen kertoo.

Kuparinen kiittää valmennuksen vahvaa lajiosaamista, mikä luo pohjan harjoittelulle. Urheilufysioterapeutti taas on liikkeen ammattilainen, jonka ammattitaitoa on auttaa valmentajaa. Yhdessä valmennus ja fysioterapia muodostavat tiimin, joka tukee lapsen tai nuoren edistymistä ja kasvua.

– Yllättävää hyötyä voidaan saada, kun urheilufysioterapeutti tulee tiimiin niin sanotusti lajin ulkopuolelta, Kuparinen kertoo.

Oma lajitausta saattaa tuoda lisäarvoa, mutta ei automaattisesti. Hyvä valmentaja pitää huolen lajiosaamisesta, kun taas fysioterapeutti keskittyy liikkeeseen. Ammatin vaatimuksiin kuuluu perehtyä lajiin ja sen tuomiin haasteisiin.

– Sertifioituja urheilufysioterapeutteja on jo lähes 60 ympäri Suomea. Tavoitteellisen urheilijan lisäksi myös aktiiviliikkuja hyötyy harjoittelusta urheilufysioterapeutin avulla. Huolehdimme siitä, että harjoittelu on suorituskykyä lisäävää ja terveyttä edistävää.