Älykäs talotekniikka on älykkäiden rakennusten perusta

Älykäs talotekniikka on älykkäiden rakennusten perusta

newspool

Älykäs talotekniikka on älykkäiden rakennusten perusta

Teksti Teemu Lehtinen  Kuva Jarkko Mikkonen

AIKOINAAN TUOTEVALMISTAJAT alkoivat tuomaan talotekniikkaan älyä, jokainen omilla säännöillään ja pitäen kertyvät tiedot itsellään. Jos valitsi yhden valmistajan tuotteet, ei voinut vaihtaa helposti toiseen, saati yhdistellä toisen valmistajan tuotteita ensin hankkimiinsa. Syntyi toimittajaloukkuja ja kankeita järjestelmiä.

ONNEKSI YRITYKSET ovat alkaneet ymmärtää, ettei kukaan voi tehdä talotekniikan kokonaisuutta yksin tai hallita koko markkinaa. Älykäs, verkkoon kytketty talotekniikka on nimittäin älytalojen perusta. Jotta eri ratkaisut toimisivat sujuvasti yhdessä, täytyy valmistajien käyttää yhteisesti sovittuja, avoimia standardeja.

STANDARDEJA noudattavat palvelut skaalautuvat paremmin, ja niillä on siksi myös paremmat kansainvälistymismahdollisuudet. Yhä useammin asiakaskin osaa vaatia talotekniikan eri palasilta yhteentoimivuutta. Yksin ja omilla säännöillä tekeminen on yrityksille yksinkertaisesti huonoa bisnestä. Vesi, sähkö, lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus saadaan kaikki toimimaan yhdessä, jos käytetään avoimia standardeja. Tämä säästää rahaa, energiaa ja aikaa sekä parantaa tilojen käyttökokemusta. Esimerkiksi lämmitys ja ilmanvaihto voidaan automatisoida sen mukaan, onko tilassa ihmisiä. Lisäksi sensorit voivat tarkkailla sisäilman laatua. KIRA-digin kokeilussa Aalto-yliopisto on testannut, miten erilaisia talotekniikan järjestelmiä saadaan sovitettua yhteen käytännössä ja missä tekniset haasteet tällä hetkellä ovat.

PELKO POIS, raakadata on harvoin kilpailuetu. Se on mahdollisuus parempiin palveluihin.

TALOTEKNIIKASTA kertyy myös valtava määrä tietoa sähkön ja veden kulutuksesta tai vaikkapa talon rakenteiden kunnosta. Jo nyt on teknisesti mahdollista hyödyntää tätä tietoa muun muassa energiatehokkuuden parantamiseksi. Jos yritykset jakaisivat dataa avoimemmin, voisi jopa kokonaisen kaupungin energiatehokkuutta kehittää. Monia yrityksiä kuitenkin jännittää avata tietoja – ne uskovat antavansa pois arvokkainta omaisuuttaan.

YRITYSPÄÄTTÄJILLE haluaisin sanoa: pelko pois, raakadata on harvoin kilpailuetu. Se on mahdollisuus parempiin palveluihin. Datan arvo kasvaa jakamisen myötä. Yritys voi itse hyödyntää keräämästään tiedosta vain murto-osan. Jos dataa jakaa toimijoille, ne voivat keksiä sen avulla palveluja, joita et itse olisi koskaan tullut kehittäneeksi. Vastaavasti voit itse kehittää toisten jakaman tiedon avulla palvelun, joka istuu suoraan ydintoimintaasi. Kun perusta saadaan kuntoon, vain taivas on rajana uusien palveluiden ja liiketoimintamallien luomisessa.

Kirjoittaja on KIRA-digihankkeen digipäällikkö