Älykäs firma oppii ottamalla riskejä

Älykäs firma oppii ottamalla riskejä

newspool

Älykäs firma oppii ottamalla riskejä

Teksti Henkka Hyppönen  Kuva Jarkko Mikkonen

OLEN SYÖNYT kantasoluista tuotettua tyrnimarjan lihaa. Siitä on nyt noin vuosi, enkä oikeastaan pidä sitä kovin ihmeellisenä asiana. En, vaikka olen tietoinen siitä, että marjojen luonnollinen kasvupaikka ei ole petrimalja (tai Cellpod), ja että marjalihan kasvatuksesta ei vastannut äiti luonto, vaan tohtori Reuter. Olen edelleen älyllisesti vaikuttunut Lauri Reuterin tutkimusryhmän aikaansaannoksesta, vaikka se ei aiheuta ”ei voi olla mahdollista?!” –kokemusta. Juuri tämä on olennaista tässä ajassa. Ilmiö, jota kutsun nimellä luomisen demokratisoituminen muuttaa käsityksemme mahdollisesta, sekä siitä mitä mahdottoman tekeminen maksaa. Kaikesta edellä mainitusta huolimatta nykyistä syvempää renessanssia pidättelee vielä kaksi vajetta. Ensimmäinen niistä on teknologian ja sen avaamien mahdollisuuksien (kuten globaalit verkostot) käyttöönotto- ja hyödyntämisvaje. Toinen vaje liittyy ajattelumme rajoitteisiin, josta seuraa luovuusvaje.

VTT:N LABORATORIOSSA ymmärretään, että toisten keksimien hyvin selitysten päälle on hyvä rakentaa, kun lisää keitokseen luovuutta ja isompia ajatuksia. Älykäs käyttää tietoja, välineitä ja verkostoja, jotka digitalisaatio ja siihen kytkeytyvä globalisaatio tarjoilevat.

RISKINOTTAMINEN ON nyt halpaa ja siksi yrittäjienkin pitäisi ottaa enemmän riskejä.

RISKIMPIEN ideoiden kokeileminen ei automaattisesti johda onnistumiseen, mutta se johtaa älykkäässä firmassa oppimiseen. Riskinottaminen on juuri nyt halpaa ja siksi yrittäjienkin pitäisi ottaa enemmän riskejä. Uusien asioiden tekemiseltä on poistunut merkittävä joukko esteitä: portinvartijoiden valta on romahtanut, teknologia muuttunut helppo- ja yleiskäyttöiseksi, laskentateho kasvanut ja muistikapasiteetista tullut halvempaa. Parhaat ongelmanratkaisijat ovat samassa verkostossa ja webbi on pullollaan valmiita rakennuspalikoita: työkaluja, koodeja ja algoritmejä.

INNOVAATIOIDEN tuottamisen ja levittämisen hinta on romahtanut. Kustannusten sijaan pitäisi keskittyä paljastamaan virheellisiä olettamuksiamme, löytämään originelleja ja arvokkaita ongelmia, joita ratkomme luomisen demokratisoitumisen mukanaan tuomien välineiden ja luovuuden avulla. Maailma tuntuu janoavan konsepteja, jotka eivät ole hengettömiä rahantekovälineitä. Kuulin Piilaaksossa lauseen, jota en ole Suomessa vielä kuullut: ”Everybody ́s here to do cool shit”. ”Ei voi olla mahdollista” -kategoriaan kuuluvien innovaatioiden luominen voi edellyttää arvojärjestyksen muuttamista niin, että ensin mietitään mikä olisi arvokasta ihmisille ja vasta sitten miten sillä tehdään rahaa.

Kirjoittaja on +1 Agencyn perustaja, luova johtaja ja tietokirjailija