Matkalla kohti hyvinvointia

Matkalla kohti hyvinvointia

Uudet tilat tarkoittavat muutoksia myös työkulttuurissa. Työympäristökehittämisen asiantuntija Catarina Wikström, suunnittelujohtaja Eija Niemelä, toimitusjohtaja Ritva Kokkola ja sisustusarkkitehti Suvi Hirvonen korostavat henkilöstön kuuntelemisen ja ymmärtämisen merkitystä muutoksen keskellä.

Matkalla kohti hyvinvointia

Työympäristön kehittämiseen erikoistuneessa suunnittelutoimistossa panostetaan asiakkaan kuuntelemiseen. Asiakkaita myös osallistetaan suunnitteluun työpajojen ja tilapelien avulla.

Teksti Marja Hakola  Kuva Juha Arvid Helminen

Innostus on käsin kosketeltavaa, kun KVA Arkkitehdit Oy:n asiantuntijat kertovat omasta työstään työympäristöjen kehittämisen ja palvelumuotoilun parissa.

– Nämä aiheet ovat meidän kaikkien sydäntä lähellä, toimitusjohtaja Ritva Kokkola toteaa.

Runsaan 30 työntekijän toimisto tarjoaa, arkkitehti- ja sisustussuunnittelun lisäksi erilaisia työympäristön kehittämispalveluja ja muutosvalmennusta. Asiakkaina on yrityksiä ja julkisia toimijoita, joita kiinnostaa nykyisten tilojen uudelleenjärjestely, tilankäytön tehostaminen, työviihtyvyyden parantaminen tai brändin vahvistaminen toimitilan avulla.

– Yli kymmenen vuoden kokemus työympäristöjen kehittämisessä, asiakkaan kuunteleminen ja osallistava suunnittelu ovat vahvuuksiamme, Kokkola jatkaa.

Työuria halutaan tukea

Mihin suuntaan työympäristöjä sitten halutaan kehittää? Kaikkialla puhutaan nyt monitilatoimistoista, monipaikkaisesta työstä ja co-working -tiloista, mutta voidaanko näistä puhua alan trendeinä?

– Trendiksi kutsuisin ennemminkin ajattelua, joka on näiden ratkaisumallien takana. Yritykset ottavat nyt huomioon asioita, jotka ovat tärkeitä työntekijöiden viihtyvyyden kannalta: joustavat työajat, liikkuminen, digitaalisuus, etätyö, yhteisöllisyys ja työhyvinvointi. Työtilojen muutoksilla halutaan mahdollistaa nämä asiat kaikille, selventää KVA Arkkitehdit Oy:n suunnittelujohtaja Eija Niemelä.

Yritykset haluavat tukea ihmisten työuria. Työntekijöistä on tullut entistä tärkeämpiä organisaatioille, ja hyvistä ihmisistä halutaan pitää kiinni.

Niemelän mukaan nuoret työntekijät osaavat jo vaatia näitä asioita tulevilta työpaikoiltaan, ja työympäristöstä ja työhyvinvoinnista on tullut tärkeitä kilpailuvaltteja monille yrityksille.

– Työtilojen vaikutusta työhyvinvointiin voidaan myös mitata, ja työympäristöjä on mahdollista sertifioida henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta, Niemelä mainitsee.

Tilojen hyödyntäminen

Uusiin tiloihin liittyy usein muutokset työtavoissa ja työkulttuurissa.

– Vaikka tilakulma edellä mennään, on meidän osattava tunnistaa muutoksen keskellä olevien ihmisten ajatuksia, toiveita, pelkoja ja ennakkoluuloja. Kuuntelemme ihmisiä tarkkaan ymmärtääksemme heidän erilaiset tarpeensa, muistuttaa johtava työympäristönkehittämisen asiantuntija Catarina Wikström.

– Koska kaikki ihmiset ovat erilaisia, tarvitaan myös erilaisia työympäristöjä, komppaa sisustusarkkitehti Suvi Hirvonen.

– Suunnittelemme tiloja sekä hiljaiseen että aktiiviseen työskentelyyn. Valitsemme kalusteita, jotka sopivat erilaisiin tarpeisiin ja työnteon malleihin. Varioimme tilaa värien, valaistuksen, äänimaailman ja jopa lämpötilan avulla, Hirvonen jatkaa.

Työympäristön kehittämisessä ei suinkaan aina ole kyse toimistotiloista. KVA Arkkitehdit on myös suunnitellut oppimisympäristöjä, laboratorioita ja muita erityistiloja.

– Aloitamme työmme aina kysymällä ihmisiltä, että millaista työtä teet? Missä tiloissa sitä teet? Miten työskentelet? Mikä näissä tiloissa toimii, mikä ei?, Hirvonen luettelee.

KOSKA KAIKKI ihmiset ovat erilaisia, tarvitaan myös erilaisia työympäristöjä.

Päivä sisustusarkkitehtina

Tila ei itsessään ole mitään ilman ihmisiä, jotka sitä käyttävät, KVA:n asiantuntijat muistuttavat. On tärkeää, että ihmiset osaavat myös työskennellä uudessa tilassa oikein. Henkilöstö on valmennettava uusien tilojen käyttöön.

KVA Arkkitehdit opastaa käyttäjiä erilaisten työpajojen ja osallistavien tilapelien kautta. Työntekijät saavat tilaisuuden toimia päivän sisustusarkkitehtina ja suunnitella tiloja yhdessä. Apuna on myös 3D-mallinnus, jonka avulla voidaan antaa hyvin realistinen kuva tulevista tiloista, ja asiakkaiden on helppo kommentoida suunnitelmia.

Muuntojoustavia tiloja voidaan ensin kokeilla – ja pilottivaiheen jälkeen niitä voidaan saadun palautteen mukaan myös parannella ja hienosäätää.

– Henkilöstön mukana kuljetaan koko muutosmatkan ajan. Valmennuksessa kaikki tähtää siihen, että käyttäjät oppivat hyödyntämään uutta työympäristöä mahdollisimman hyvin. Vain silloin voidaan aidosti lisätä työntekijöiden hyvinvointia, Kokkola painottaa.

Vuonna 1964 perustettu KVA Arkkitehdit Oy on täyden palvelun arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimisto. Suunnittelupalvelujen lisäksi yritys tarjoaa työympäristön, toimitilan ja toimitilakonseptin kehittämispalveluita kiinteistönomistajille ja kiinteistöissä toimiville organisaatioille. Vaero Groupiin kuuluva KVA Arkkitehdit on mukana Rework Workplace Experience Summit -tapahtumassa Helsingissä lokakuussa.