Varhaisen tuen avulla ihminen jaksaa ammatissaan paremmin

Varhaisen tuen avulla ihminen jaksaa ammatissaan paremmin

JHL-opiston työsuojeluopettaja Marja-Leena Siltakosken mielestä hyvän esimiestyön tulisi olla ennen kaikkea omista työntekijöistä huolehtimista.

Varhaisen tuen avulla ihminen jaksaa ammatissaan paremmin

Työntekijä oli aikaisemmin joko täysin työkykyinen tai täysin työkyvytön. Nykyään tukea voi saada jo varhain, suuntaa voi tarkistaa ja työelämässä ovat mukana vahvasti myös osatyökykyiset.

Teksti Liisa Joensuu  Kuva Patrik Pesonen

Työpaikoille ovat viime vuosikymmenen aikana tulleet erilaiset varhaisen tuen mallit, joiden avulla voidaan tunnistaa työkykyongelmat ja hakea niihin ratkaisua.

JHL-opiston työsuojeluopettaja Marja-Leena Siltakoski on tehnyt pitkän uran ja arvostaa, että henkilöstön työturvallisuutta, terveyttä ja jaksamista tukevat toimintatavat ovat kehittyneet.

– Varhaisen tuen toimintamalli on tärkeä, sillä työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään Suomessa yhä turhan aikaisin. Työntekijällä olisi usein muitakin mahdollisuuksia, kunhan oikea polku löydetään. Se voi tarkoittaa tehtävien muokkaamista jäljellä olevaa työkykyä vastaavaksi, työkokeiluja, kuntoutusta tai uudelleenkoulutusta.

Nykyisin sairauspoissaoloihin kiinnitetään huomiota aikaisemmin ja niihin haetaan aktiivisesti ratkaisuja. Apuna ovat niin työsuojeluvaltuutetut kuin myös työterveyshuolto.

– Varhainen tuki ja rohkea asioiden nostaminen esiin säästävät valtavia summia sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen vähentymisinä. Jo yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle satoja euroja. Työntekijän kannattaa hakea apua ajoissa: työhön voi usein tehdä muutoksia, ja onhan työkyvyttömyyseläke aina huonompi vaihtoehto toimeentulon kannalta kuin työssä jatkaminen.

Varhaisen tuen malli

  • Varhaisen tuen mallit ovat työntekijöiden työkykyongelmia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja.
  • Toimintamallin avulla halutaan löytää työkykyongelmista kärsiville työntekijöille sopiva polku töiden jatkamiseen.
  • Varhainen tuki hyödyttää sekä työntekijää, työnantajaa että yhteiskuntaa.

Huolikeskustelu kannattaa

Siltakoski suosittelee lämpimästi työpaikoille huolikeskusteluja. Henkilöstön tulisi kokea, että sillä on aidosti mahdollisuus mennä kertomaan esimiehelle mieltä painavista asioista.

Esimiesten kannattaisi hänen mukaansa harrastaa huolikeskusteluja alaistensa kanssa säännöllisesti. Kuinka voit? Pieni kysymys voi olla esimiehen esittämänä jopa yllättävän merkityksellinen. Sitä ei kannata pantata siihen asti, että jokin on selvästi vinossa vaan ottaa käyttöön jo silloin, kun kaikki vaikuttaisi olevan päällisin puolin hyvin. Oleellista on esimiehen herkkyys havaita työyhteisön sisäisiä heikkoja signaaleja.

– Keskustelut toisivat esille jaksamisen ja työkyvyn haasteet sekä mahdolliset työturvallisuuspuutteet koko työpaikan eduksi. Esimerkiksi johtamisen ongelmat, konfliktit ja kiusaamisen kokemukset on syytä ratkaista jo varhaisessa vaiheessa. Huolikeskustelu auttaisi työntekijää myös silloin, kun hänen yksityiselämässään tapahtuu vaikeita asioita. Työpaikka voi tukea terveyttä ja työkykyä, kun siviilielämässä on sairautta, kuolemaa, erotilanteita tai vaikka ruuhkavuosien kuormitusta, Siltakoski katsoo.

Osaamista koulutuksella

Siltakoskella on ollut melkoinen näköala suomalaiseen työelämään. JHL edustaa työntekijöitä, jotka työskentelevät kuntien, seurakuntien, valtion ja yksityisten hyvinvointialojen tehtävissä. JHL-opisto kouluttaa ammattiliiton jäseniä saamaan valmiuksia työsuojeluun, työelämäkysymyksiin, yhteistoimintaan, edunvalvontaan sekä tasa-arvon edistämiseen työpaikoilla.

– JHL:n työsuojelukoulutus on laajaa ja arvostettua. Koulutamme sekä esimiehiä että työntekijöitä. Suurin osa koulutettavista on työsuojelutoimijoita ja luottamusmiehiä. Koen, että teemme erittäin tärkeää työtä työelämän ja yhteiskunnan hyväksi. Tavoitteenamme on kehittää työpaikkojen työturvallisuus- ja työhyvinvointikulttuuria, Siltakoski kertoo.

Viime vuonna työsuojelukoulutuksessa kävi lähes 1000 ihmistä. JHL-opiston järjestämiä kursseja on usealla eri sisällöllä liittyen työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin. Työsuojelukoulutuksessa työpaikoille kehittyy osaavia työsuojelutoimijoita ja työympäristön asiantuntijoita, jotka hallitsevat myös varhaisen tuen toimintakäytännöt.